Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Setkání se zástupci zlínských Klubů seniorů

Setkání se zástupci zlínských Klubů seniorů

Uvítání, slovo ředitele, prezentace seniorům poskytovaných sociálních služeb, výzva ke spolupráci, diskuse, občerstvení. Stručně představený program téměř dvou hodinového společného setkání pracovníků Charity Zlín se zástupci zlínských Klubů seniorů. Těch je na území města celkem čtrnáct, většinu z nich již pracovnice s prezentací navštívily, s mnohými, těmi aktivními, dokonce spolupracují při kulturních akcích, jako jsou například Barvy podzimu.

„Setkání jsem vnímala jako velmi příjemné. Účast byla dostatečná a určitě přivedla některé seniory i zvědavost, neboť hned ve dveřích jedna z příchozích řekla, že je zvědavá, co jsme pro ně připravili. Naše prezentace, zvláště část s vizuálním doplněním hosty zaujala, což potvrdily i následné dotazy,“ napsala vedoucí Domovinky-centra denních služeb pro seniory Michaela Blahová. Kladně se k odpolednímu setkání vyjádřila také Božena Sukopová, vedoucí pečovatelské služby: „Za sebe mohu říct, že toto setkání hodnotím pozitivně a navrhuji 1x za rok, udělat toto setkání, v rámci posezení u čaje. Přivítání, které bylo velmi milé, tak i  odezva seniorů byla pozitivní. Při rozloučení jsem byla velmi potěšena, když většina mě zvala do klubů na návštěvu k nim. Z mé strany můžu říci, že setkání tohoto druhu mě vždy obohatí.“ 

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Související akce

Posezení u čaje ´(ne)šťastné nástrahy pozdního věku´ (4. 10. 2016, 14:00 — 4. 10. 2016, 15:30)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK