Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Svatý Kopeček u Olomouce přivítal stovku poutníků

Svatý Kopeček u Olomouce přivítal stovku poutníků

Svatý Kopeček u Olomouce byl cílem téměř stovky poutníků. Po mši svaté v den svátku sv.Kornélia a Cypriána (skonali ve stejný zářijový den - Kornélius, papež zvolený roku 251, patron sedláků, zemřel pokořen roku 253; Cyprián z Kartága, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů prvotní církve, hlava severoafrické církve, byl roku 258 popraven), následovala Křížová cesta a požehnání. Při zpáteční cestě všichni navštívili Přírodní ráj Arboretum v Bystrovanech u Olomouce. PeR

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK