Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tři králové přišli do Zlína již s Adventem

Tři králové přišli do Zlína již s Adventem

Abychom v kalendáři uviděli svátek Tří králů, musíme několik listů ještě otočit. Jinak je tomu ve vstupním podlaží Zlínského kraje. Tam každého příchozího uvítá více jak stovka královských vyslanců. Od pondělí 3. prosince je zde totiž k vidění výstava fotografií, kreseb a keramiky „My tři králové jdeme k Vám“, a to po celý prosinec.

Prezentovány jsou zde fotografie z uplynulých ročníků každoročně vyhlašované foto soutěže a také jedna novinka. V roce 2012 byla poprvé uspořádána i soutěž výtvarná pro děti do 10-ti let, nejen z řad koledníků, ale i žáků ZUŠ Zlínského kraje. Součástí výstavy je také stručná prezentace činnosti Charity Zlín, významného poskytovatele sociálních služeb ve Zlíně.

Záštitu nad Tříkrálovou sbírkou 2013 v regionu převzal náměstek primátora města Zlína a zastupitel Zlínského kraje, pan Mgr. Miroslav Kašný.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK