Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tři králové putovali městem

Tři králové putovali městem

Tříkrálové putování jsme zahájili návštěvou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a také jsme se stali vítanými hosty primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka a jeho náměstka Mgr. Miroslava Kašného.

Poté, stále ještě v den svátku Tří králů, se spousta dobrých lidiček sešla v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně, aby pak společně doputovali na zlínské náměstí Míru, v čele s Kašparem na velbloudovi. Na náměstí už průvod vyhlíželi trubači a zástupci města, aby je slavnostně přivítali.

Poděkování všem vyslovil náměstek primátora Mgr. Miroslav Kašný, který nad sbírkou v regionu opětovně převzal záštitu. Pak přišla na řadu Neobyčejná noc. Tedy ne doslovně, ale hra se zpěvy, připravená žáky Církevní základní školy  a mladými ze salesiánské farnosti ve Zlíně. Následně udělala radost Ježíškova pošta Radia Zlín třem výhercům. A to už se setmělo a nastal čas oficiálního ukončení doby vánoční ve městě „sfouknutím“ osvětlení vánočního stromu všemi přítomnými a také nastal čas společně zazpívat tříkrálovou koledou a tou tak zahájit Tříkrálovou sbírku 2012 na Zlínsku. 

Technická podpora: statutární město Zlín, Římskokatolická farnost sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně s farníky a spoustou dobrých lidiček, MARTY production, Zdenek Sigmund, Církevní základní škola Zlín, Salesiánské středisko mládeže při farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů a velbloud Bed. Děkujeme!

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK