Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové putování městem

Tříkrálové putování městem

Návštěvou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka bylo odstartováno Tříkrálové putování městem. Poté králové zavítali na zlínskou radnici za náměstkem primátora města Mgr. Miroslavem Kašným, jež nad sbírkou na Zlínsku převzal záštitu a primátorem města Zlína MUDr. Miroslavem Adámkem. 

Pak už následovalo setkání andílků, pastýřů, zpěváků a všech dobrých lidí u jesliček v kostele sv.Filipa a Jakuba, kde slovem potěšil otec Ivan. Společně, za zpěvu koled, vedeni králi na koních, se všichni po modlitbě vydali na zlínské náměstí Míru, kde byli přivítáni trubači. Po uvítání a slovu k dnešnímu svátku následovala hra "Putování do Betléma" v podání herců místní farnosti za hudebního doprovodu Baby scholy a Deváté scholy.

Oblaženi nádherným ztvárnění biblického příběhu jsme měli příležitost společně ukončit vánoční čas ve městě zhasnutím osvětlení vánočního stromu na náměstí. Naštěstí byla sfouknuta pouze světélka, krásný živý strom odolal :-). 

Tříkrálová koleda byla poslední společnou písní nejen andílků, ale všech přítomných. Ta ukončila patnáctou Tříkrálovou sbírku na Zlínsku.

Partnery Tříkrálového putování byla farnost sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně, Radio Zlín, statutární město Zlín a Charita Zlín.

Radio Zlín, fotogalerie http://www.radiozlin.cz/2014/s-radiem-zlin-na-trikralove-putovani-mestem-fotogalerie/

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK