Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Trio Ars Laetificans, hluboký umělecký zážitek

Trio Ars Laetificans, hluboký umělecký zážitek

Koncert duchovní hudby v době Hlavní pouti ve Štípě, se stal již tradicí. I když lavice v kostele nebyly zcela zaplněny tak ti, kteří v podvečer do barokního chrámu Narození Panny Marie zavítali, si odnesli hluboký umělecký zážitek. Není se čemu divit. Hned první skladbou, jíž byla Frýdecká Panna Maria Leoše Janáčka, v podání klavíristky Martiny Mergentálové, byli všichni posluchači ohromeni.

Mráz po zádech jistě přecházel každému při Ave Maria autorů Johanna Sebastiana Bacha a Charlese Gounoda v přednesu sopranistky Dity Rozumkové. Další třešínkou byla Ballada světového houslisty Eugène Ysaÿe, kterou bravurně představil Pavel Březík na violu a která zcela určitě měla v chrámu premiéru. Výtěžek koncertu podpoří činnost pečovatelské služby. Děkujeme!

Hudební trio vzniklo ve Zlíně v roce 2001. Spolupráci mezi sebou navázali absolventi Akademie múzických umění v Praze, kteří se svým zaměřením rozhodli intenzívně věnovat převážně duchovní hudbě. Tedy ne komerce, ale oslovení posluchače je prioritou tria. V překladu totiž název znamená "UMĚNÍ PŘINÁŠEJÍCÍ RADOST“. 

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

PROGRAM

L. Janáček: Frýdecká Panna Maria

W. A. Mozart: Agnus Dei (Mše C dur)

F. Kreisler: Preludium a Allegro - 5

J. S. Bach: Shafe können (Narozeninová kantáta)

G. Enesco: Concertpiece - 10

A. Vivaldi: Excelsus super omnes gentes

L. Janáček: Po zarostlém chodníčku – 6

K. Stamitz: Koncert D dur (1. věta) – 6

J. S. Bach / Ch. Gounod: Ave Maria

E. Ysaÿe: Ballada - 6

G. F. Händel: Meine Seele hört im Sehen

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK