Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Ve štípském chrámu zněly gospely

Ve štípském chrámu zněly gospely

Jedním z bodů hlavní pouti, konané v prvních dnech měsíce září v mariánském poutním chrámu ve Štípě, je již osm let námi pořádaný koncert duchovní hudby. Tentokrát pozvání přijalo pěvecko-hudební uskupení lidí, zpívajících pro radost nejen sobě, ale i všem posluchačům, které se presentuje pod názvem GOSPEL4LIFE. A jak sami přiznali, v kostele měli svoji pěveckou premiéru.

A že se hostům z Uherského Hradiště povedla! Za všechny přítomné je tedy třeba členům sboru poděkovat za nezapomenutelný zážitek a za velmi příjemné setkání. Poděkování patří také místní farnosti za technickou podporu. Výtěžek z dobrovolného příspěvku ve výši 1764,-Kč bude použit na provoz organizace. 

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK