Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Zlínský kraj ocenil příkladné pracovníky sociálních služeb. Jednou z nich je ´naše´ pečovatelka, pan

Zlínský kraj ocenil příkladné pracovníky sociálních služeb. Jednou z nich je ´naše´ pečovatelka, pan

Pět žen a dva muži působící s vynikajícími výsledky v sociálních službách byli politickou reprezentací Zlínského kraje a dalšími představiteli veřejného života slavnostně oceněni za příkladný vztah ke svému povolání, především za obětavý, láskyplný a vysoce profesionální přístup.

Zlínský kraj vyhlásil anketu „Pracovník roku v sociálních službách“ letos již po páté s cílem morálně podpořit profesi, která je fyzicky i psychicky velmi náročná a společensky potřebná. Záštitu nad akcí tradičně převzal hejtman Stanislav Mišák. Oceněným vyjádřila úctu a vděk mimo jiné radní pro oblast sociálních věcí Taťána Valentová Nersesjan. (zdroj www.kr-zlinsky.cz)

Pracovnicí roku v sociálních službách Zlínského kraje v roce 2014, se stala, spolu s dalšími  oceněnými, paní Milena Kolajová, působící již řadu let v naší, zlínské, Charitní pečovatelské službě. „Blahopřejeme naší milé kolegyni, která získala toto ocenění. Jsme rádi, že je Miluška součástí našeho kolektivu CHARITNÍ pečovatelské služby,“ řekla vedoucí služby Božena Sukopová.

Paní Milena Kolajová po osmnáctilém působení u zaměstnavatele Svit Zlín zcela změnila svoji profesi, a to v roce 1990 přestupem do tehdejší Pečovatelské služby. Byla oslovena výzvou pomáhat starým a nemocným lidem, což vždy cítila jako své poslání. V roce 2006, díky administrativnímu převzetí Pečovatelské služby zlínskou Charitou, působí v organizaci nepřetržitě. Během své praxe si doplnila vzdělání pedikérky a také kurz požadovaný zákonem o sociálních službách. Svoji práci vykonává lidsky, s láskou, poctivě, odpovědně, svědomitě, profesionálně. Vždy respektovala práva uživatelů, vždy dbala na jejich důstojnost. Vždy se ztotožňovala se zásadami a hodnotami, kterými se charitní služba řídí – dobro, spravedlnost a naděje, které svým konáním jak na pracovišti, tak u uživatelů, prezentovala.

A proč byla zlínskou Charitou navržena na ocenění právě paní Milena Kolajová? Její kandidatura vyplynula z interního anonymního dotazníku mezi pracovníky služby, kdy naprosto jednohlasně byla kolegy vyzdvižena.

„Nesmírně si vážím práce svých spolupracovníků a mám velkou radost z okamžiků, kdy je samotné práce naplňuje. Paní Milenu Kolajovou její práce naplňuje. Hovoří o tom jak slova vedoucí, spolupracovníků, tak především uživatelů pečovatelské služby,“ řekla ředitel Vlastimil Vajďák. 

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Foto: Zlínský kraj/Ludvík Valouch

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK