Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

ADD gospel zpíval pro Kristýnku *1998

ADD gospel zpíval pro Kristýnku *1998

Benefice vynesla 2.943koruny, tato bude využita na rehabilitace, celá kůra čítá 24.000Kč. 

Veřejná sbírka pro Kristýnku Petříkovou stále běží, číslo účtu 115-4274630227/100. Finance budou využity na aktivity, které zabraňují nebo alespoň brzdí progresi onemocnění, např. cvičení a masáže, potravinové doplňky, kompenzační pomůcky, odborné zdravotní zákroky. Děkujeme, že pomáháte s námi.

ADD gospel zpíval v roce 2017 pro Kristýnku PetříkovouADD gospel zpíval v roce 2017 pro Kristýnku PetříkovouADD gospel zpíval v roce 2017 pro Kristýnku PetříkovouADD gospel zpíval v roce 2017 pro Kristýnku Petříkovou

Be still (Claes Wegener) Buď v klidu 

Buď v klidu, den je svatý.
Netruchli, radost z Hospodina je tvoje síla.
Uklidním tvé truchlící srdce
Bůh je zde.
hoo hoo hoo

Cítím, co nemůžeš vyjádřit.
Ale buď si jist, že Bůh tě bude
držet, i když bouře zuří.
Ano, On bude.
hoo hoo hoo

Vím po čem toužíš, může se to opravdu stát.
A budeš-li se držet toho, co říkám, může se to k tobě vrátit.
On tě neodmítne, když prosíš o chléb.
A nedá ti místo něj kámen.

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.
Změní tvou temnotu v denní svit.
A On 
odnese bolest, kterou cítíš.
dá ti útěchu, pokud jsi dost silný.
Buď v klidu moje dítě

Pán změní tvůj život
Buď v klidu, den je svatý.
Netruchli, radost z Hospodina je tvoje síla.
Uklidním tvé truchlící srdce
Bůh je tady
Bůh je tady
Bůh je tady

Buď v klidu, moje dítě.
Bude to v pořádku.

ADD gospel zpíval v roce 2017 pro Kristýnku Petříkovou

Za technickou podporu koncertu děkujeme Římskokatolické farnosti Štípa.

Související akce

ADD GOSPEL, benefice pro Kristýnku (9. 9. 2017, 15:00 — 9. 9. 2017, 16:00)

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK