Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Charita Zlín má svého ´Pracovníka roku 2018´

Charita Zlín má svého ´Pracovníka roku 2018´

´Ruka podaná v nesnázích´. To není pouze vize zlínské Charity.

Je to název ocenění, které v čase adventním přebírá jeden pracovník organizace. Cenou je objímací polštář a i když je cena jenom jedna, každému ze zaměstnanců zlínské Charity patří malý kousek onoho polštářku.

Dnes, po mši svaté, konané u příležitosti každoročního adventního setkání, převzala od ředitele organizace ocenění ´Ruka podaná v nesnázích´, pracovnice domácí ošetřovatelské a hospicové péče, paní Alice Maráková.

"Když jsme se před nějakou dobou na poradě vedení začali bavit o ocenění Pracovník roku Charity Zlín 2018, tak jsem si na začátku vzal slovo a v krátkém monologu jsem shrnul, jaký by vlastně měl takový pracovník být. Především by měl být oporou pro svého vedoucího. Ne jednorázově, ale po dlouhou dobu. Zkrátka by na takového pracovníka měl být ´spoleh´ i v situacích které nemusí být vždy příjemné. Doplnil jsem to ještě několika poznámkami a než jsem skončil, tak jsem si sám sobě odpověděl, že takovým pracovníkem je určitě paní Alice Maráková, všeobecná zdravotní sestra. Nelze ocenit všechny pracovníky Charity Zlín. Lze jim ale poděkovat, což velmi rád činím, ale za dlouhodobou poctivou práci dostane letos právem objímací polštář paní Alice Maráková," řekl ředitel Charity Zlín, pan Vlastimil Vajďák.

Oceněná poprvé překročila práh zlínské Charity první lednový den roku 1997: "Nebudu zastírat, bylo to s velkými obavami. Neměla jsem vůbec představu o této práci."  (citace z rozhovoru #procpomahat)

Teď, po jednadvaceti letech, patří mezi nejzkušenější pracovníky organizace."Paní Alice může na někoho působit nepřístupně. Ale kdo ji více pozná zjistí, že je profesionál na svém místě, ochotná, vstřícná a nedá na ni dopustit. A v pracovním kolektivu? Je oblíbená. Bez ní by to tak zvaně nebylo ono," říká Mgr. Soňa Jarošová, vedoucí služby.

Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Adventní setkání pracovníků, odpolední mši svatou celebroval zlínský děkan P.Kamil ObrAdventní setkání pracovníků, ocenění Ruka podaná v nesnázích 2018 získala paní Alice Maráková

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK