Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Charita Zlín neprovozuje sběrné kontejnery na textil

Charita Zlín neprovozuje sběrné kontejnery na textil

"Tak jsem doma vytřídila skříně. Vše jsem vyprala, vyžehlila a dala vám do sběrného kontejneru," s radostí sdělila do telefonu volající a pokračovala: "Ale víte, asi byste si to měli více hlídat, kontejnery jsou přeplněné, všude kolem nepořádek. Vypadá to, že o takovou pomoc charita ani nestojí." Je potěšující, že lidé myslí na druhé a chtějí pomáhat, ale ... Věřte, že Charita Zlín neprovozuje sběrné kontejnery na textil, ošacení zde umístěné nepomáhá osobám v nepříznivé životní situaci ve Zlíně prostřednictvím zlínské Charity. Tímto reagujeme pouze reagujeme na výzvy k zajištění úklidu ...

Tímto pouze reagujeme na dopisy a telefonáty vyzývající nás k zajištění pořádku v okolí kontejnerů a jejich vyvezení. Firma provozující kontejnery spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi, tedy i charitami, na základě smluvního vztahu, nicméně Charita Zlín ošacení přijímá od dárců ve svém kamenném šatníku.

Charita Zlín neprovozuje sběrné kontejnery na textil

Sbírka ošacení a jeho distribuce potřebným v Charitě Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín, přízemí objektu (za posilovnou Olympia); telefon: 731 646 933

Sbírka pomáhá osobám v nepříznivé životní situaci

prioritně uživatelům služeb Charity Zlín, na základě doporučení Sociálního odboru statutárního města Zlína obyvatelům města v nepříznivé sociální situaci. V době mimořádných situací pomáhá sbírka také v zahraničí, kde je ošacení distribuováno prostřednictvím vyhlašovatele, nejčastěji Arcidiecézní charitou Olomouc.

Poděkování patří všem dosavadním i budoucím dárcům ošacení

 • přijímáno bez poplatku 
 • funkční a čisté (vyprané, potvrzení z čistírny není požadováno)
 • praktických materiálů i střihů pro děti, ženy i muže
 • obuv, nejlépe teplá zejména pro muže
 • ložní prádlo, ručníky
 • čistící a hygienické potřeby (mýdlo, tělový i vlasový šampon, deodorant, antiperspirant, manikúra, hřeben, zrcátko, zubní kartáček, dekorativní kosmetika atp.)
 • není přijímáno ošacení nečisté, mokré nebo zatuchlé
 • není přijímáno vybavení domácnosti (skříně, postele, kuchyňské linky) a elektrospotřebičů (funkční ledničky, pračky, žehličky, světla, radiopřijímače, přehrávače apod.).

Časový rozsah služby příjem a výdej ošacení

 • pracovní úterý       8:00 - 10:00hodin
 • pracovní čtvrtek   15:00 - 17:00hodin
 • v době školních prázdnin je příjem a výdej ošacení přerušen

Charita Zlín neodpovídá za to, jakým způsobem potřební se získanou materiální pomocí naloží. 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK