Charita Zlín ukončila antigenní testování pro veřejnost v centru města
1. července 2021 Články

Charita Zlín ukončila antigenní testování pro veřejnost v centru města

Antigenní testování pro veřejnost zahájila zlínská Charita na sklonku března tohoto roku. Reagovala tak na přetrvávající šíření viru SARS-CoV-2 v zemi a také na požadavky místních obyvatel. Devětadvacetkrát se otevřely dveře prosklené terasy Zlínského klubu 204 pro zájemce o provedení testu kvalifikovanou pracovnicí - všeobecnou zdravotní sestrou zlínské charitní ošetřovatelské služby. Na konci června se dveře zavřely, aby zde byl dán prostor jiným aktivitám.

Poděkování

 • statutární město Zlín (zázemí pro ambulanci, Zlínský klub 204, březen - červen 2020)
 • Zlínský kraj (Rozhodnutí o udělení povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení)
 • Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (Závazné stanovisko k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení - POC antigenní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2)  

 Děkujeme těm, kteří si pro testování zvolili náš tým za důvěru a přejeme, nám všem, hodně zdraví! Soňa a Pavla

Děkujeme všem za důvěru v nás vloženou ...

Tečka za antigenním testováním pro veřejnost v centru městaTečka za antigenním testováním pro veřejnost v centru městaTečka za antigenním testováním pro veřejnost v centru městaTečka za antigenním testováním pro veřejnost v centru městaTečka za antigenním testováním pro veřejnost v centru města

Rezervační systém byl nedílnou součástí testováníI odběrovému týmu bylo poděkováno ...Když tým si poděkuje vzájemně a koneckonců i sám sobě ...

Ošetřovatelská služba, domácí péče Charity Zlín, umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby, žít doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak křehkou síť sociálních vazeb na své okolí. Specifikace poskytované domácí zdravotní péče zde ⇓

 • Komu je služba určena
  • senioři, osoby se zdravotním, tělesným či jiným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby (pre)terminálně nemocné ...
 • Kdy je služba poskytována
  • dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
   • nepřetržitě
 • Kde je zdravotní péče poskytována
  • město Zlín vč. mětských částí Kostelec, Štípa, Klečůvka, Lůžkovice, Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Malenovice, Mladcová, Prštné, Louky a Veliková, město Fryšták a jeho městské části Dolní Ves, Horní Ves, Vítová a obce (do 10 km) Bohuslavice u Zlína, Březnice, Fryšták, Hvozdná, Lípa, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Tečovice, Veselá, Želechovice nad Dřevnicí. 
 • Co patří mezi nejčastější indikace
  • ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, finanční podpora: dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys