Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Desátým rokem působí ve zlínské Charitě pastorační asistentka

Desátým rokem působí ve zlínské Charitě pastorační asistentka

Co si pod tím představit? O koho vlastně jde? Následující věta snad vysvětlí vše. Pastýřská péče znamená nejen vzít raněnou ovci na ramena a ošetřit ji, ale též ji uschopnit samostatně chodit.

Paní Noela Frolková, se zlínské Charitě upsala první říjnový den roku 2014. Je v pořadí druhou pastorační asistentkou, která v Charitě Zlín působí. Blíží se čas, kdy definitivně zavře dveře za desátým rokem ´pastýřské péče´ v organizaci.

Ve čtvrtek, po mši svaté, konané u příležitosti každoročního adventního setkání, poděkoval ředitel Charity Zlín, pan Vlastimil Vajďák, pastorační asistentce za její působení v organizaci ve prospěch pracovníků a uživatelů. 

"Jsou některé věci, které člověk spíš prožije v intimitě a mezi tyto věci určitě patří i duchovní rozměr. Jsme církevní organizace, a proto nabízíme i pastorační služby. Dovolím si zdůraznit to slůvko nabízíme. Když zmiňuji intimitu a nabídku, tak je jasné, že ji musí zprostředkovat někdo, kdo k tomu má předpoklady a komu je možné důvěřovat. Takovouto spolupracovnici máme už skoro deset let. Tak tedy dovolte, abych jí u této příležitosti poděkovat. Paní Noelo Frolková, děkuji jménem svým i za všechny naše zaměstnance a uživatele služeb."

Kdo je ona žena s tak neobvyklým křestním jménem? Možná Vám postačí jeden klik ...

Cílem pastorační služby je podpora individuálního duchovního rozvoje, pomoc při hledání odpovědi v otázkách víry, zprostředkování kontaktu s církevními autoritami, prezentace služeb poskytovaných Charitou Zlín v děkanátu Vizovice a Zlín (část).

Duchovní podpora, poskytovaná pracovnicí Arcibiskupství olomouckého, byla v organizaci započata 2.února 2009. Základní činností je duchovní poradenství, předávání křesťanských hodnot, pořádání duchovních setkání, zprostředkování kontaktu s kněžími, koordinace práce farních dobrovolných středisek a další zájmové aktivity. S pastorační asistentkou se tedy setkávají pracovníci, uživatelé služeb i veřejnost, pod její křídla patří technické zajištění Postní almužny. 

Pavla Romaňáková,projektová manažerka Charity Zlín

Kytka, symbol poděkování, pro paní Noelu Frolkovou

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK