Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Domácí hospicová péče, Oblastní charita Pardubice v reportáži České televize

Oblastní charita Pardubice: „Ve dvou střediscích - Pardubicích a Holicích poskytujeme služby Domácí hospicové péče již více než 20 let s přirozenou snahou pomoci bližnímu v nouzi, bez okázalé publicity. V posledních letech si však stále více uvědomuji, že je nutné o službě umírajícím a jejich rodinám v přirozeném domácím prostředí veřejně mluvit. Přestože si 90 % lidí přeje zemřít doma, ve skutečnosti se toto přání splní sotva desetině z nich“ uvedla ředitelka Marie Hubálková. 

Charita Česká republika má po celé vlasti vytvořenu síť více než padesáti středisek Domácí zdravotní a současně hospicové péče, a to již přes 20 let!  

Domácí zdravotní hospicovou péči poskytuje Charita ČR v rámci tzv. domácí zdravotní péče. Tato léty osvědčená, individuální, bezpečná a bezplatná péče je poskytována odbornými sestrami podle skutečně potřebného času. Týmy zdravotních sester navštěvují nemocné přímo v jejich domácím prostředí, spolupracují s ošetřujícím lékařem i škálou dalších odborníků – lékařů paliativní medicíny, onkologů, klinických psychologů a dalších. Vše dle individuálních potřeb klientů a v těsné spolupráci s jejich rodinami a blízkými.

Hospicová péče v domácím prostředí je určena pacientům v pokročiém stadiu

  • nádorových onemocnění
  • onemocněních nervové soustavy s postupným zhoršováním klinického stavu
  • imobilizačního syndromuv s nutností intenzivní léčby bolesti i dalších potíží, imobilní pacienti vyššího věku s chnonickým onemocněním
  • a pacientům s invazivní prognózou a bez možnosti ovlivnění stavu kurativní cestou (výsledkem kurativní léčby je úplné vyléčení pacienta)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK