Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Domovinka: Den otevřených dveří 2019

Domovinka: Den otevřených dveří 2019

Zlínská Domovinka zve veřejnost k návštěvě služby

Je jedinečná, potřebná, zajímavá, vyhledávaná, ale také pro mnohé neznámá. Kdo? Sociální služba, která nabízí denní pobyt seniorům. Těm seniorům, o než (ne)pečuje rodina či blízcí a kteří by jinak byli během dne sami, mezi čtyřmi zdmi, které velmi důvěrně znají. Služba před mnoha lety přijala docela výstižný název: Domovinka. Tak se osmělte a zmáčkněte kliku jejích dveří ...

Motto: Není dobré, aby člověk byl sám

O čem centrum služeb seniorům je, jak to v útulné vilce během dne vypadá, co všechno ti, kteří jsou přítomni zažívají? K osvětě může posloužit jedno připodobnění, které není potřeba příliš rozebírat: "Pro každého, jehož děti, vnuci a vnučky, neteře a synovci docházeli do mateřské školy je velmi jednoduché si představit, jaké jsou dny v naší Domovince," říká Kamila Slezáková, vedoucí sociální služby. 

Již od sedmé ranní přivážejí rodiny své blízké, případně je dopraví zlínská Charita. Příchozí za podpory pečovatelky zamíří ke ´svému´ křeslu, kde už je na stolečku připraven ranní čaj. Než se denní místnost zaplní, je čas na sdílení prožitků předešlého dne. Následují společné aktivity, jako je předčítání tisku, protažení těla i mysli, kreativní tvoření. "Naši uživatelé jsou moc šikovní. Mnohé rébusy a přesmyčky mají vyřešeny v momentě, kdy na tabuli dopisuji poslední písmeno," říká jedna z pečovatelek centra. V některých dnech se také připravují kulinářské dobroty, jindy uživatelé naslouchají zajímavému povídání pozvaného hosta, či se sejdou s pastorační asistentkou při modlitbě. Kterých aktivit se zúčastní, je však pouze na nich. "Plně respektujeme jejich přání," říká Kamila Slezáková.   

Pobyt v centru ale není jen o setkávání ve skupině. Velký důraz je kladen na individuální přístup, pracovníci věnují čas jednotlivcům, a to v jejich zájmu, dle jejich potřeb. O tom, že je zde příjemná atmosféra a uživatelé se tu cítí ´jako doma´, vypovídá velký zájem o službu a slova díků, vyslovená uživateli, či blízkými: "Váš přístup k seniorům je velmi hezký, obdivuhodný. Vaše služby jsou úžasné. Opravdu nevím, jak bychom péči o maminku zvládli bez Domovinky. Maminka zde začala docházet v roce 2015. Zpočátku se jí moc nechtělo, byla zvyklá být sama doma. Ale pak se za vámi těšila. Nejprve docházela jedenkrát týdně, posléze každý pracovní den. Poslední dobou jste maminku i dováželi z jejího domova. Děkuji," napsala na adresu služby paní Eva Mrňová. 

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, Zálešná I/3222, tel.: 734 435 386

Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

P.S. Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas

Související akce

Domovinka: Den otevřených dveří 2019 (19. 3. 2019, 09:00 — 19. 3. 2019, 17:00)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK