Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Je to velká pomoc, když víte, že vás někdo vyslechne a pochopí

Je to velká pomoc, když víte, že vás někdo vyslechne a pochopí

To jsou slova ženy, která již sedm let pečuje o svoji ležící matku.

Charita Zlín se pečujícím osobám věnuje prostřednictvím podpůrné skupiny od června 2015. Obvykle se sejde pět, maximálně deset osob. „Menší skupiny jsou příjemné ke vzájemnému sdílení. Je zde větší intimita, důvěra, diskrétnost. Tyto společné chvíle znamenají pro příchozí velkou pomoc, povzbuzení,“ říká Noela Frolková, pastorační asistentka. Projekt letos zlínská Charita rozšiřuje ... 

... rozšiřuje o záměr Pečující rovněž potřebují péči I: "Umíte relaxovat, aneb mějte rádi sami sebe."

Potřeba věnovat se psychohygieně a naučit pečující dělit se o svůj nelehký úkol s rodinou, je více než jasná. „Jde o skutečnost, kterou pečující velmi podceňují. I neustálým opakováním mnohdy u nich nedochází k výraznému posunu, změně a nastavení nového režimu. Ve většině případů jsou na hranici vlastního vyhoření, byť je tomuto věnován prostor při každém uskutečněném setkání,“ říká Jana Strouhalová, sociální pracovnice a mentorka podpůrné skupiny pečujících a pokračuje: „Pečujícím zásady duševní hygieny představujeme, oni sami sdílejí své zkušenosti, což je skvělé. I přesto je jejich postoj k péči o sebe často během na dlouho trať.“

Náplní projektu Pečující rovněž potřebují péči I jsou celkem čtyři setkání, mimo jiné s externím psychologem, gerontologem, duchovním, koordinátorem dobrovolnické služby. V rámci stávajícího a nového projektu půjde celkem o deset až dvouhodinových schůzek. Pečující se tak v podpůrné skupině mohou během roku potkat desetkrát. Cílem je, aby ti, na nichž stojí starost o blízkého, kladně odpověděli na již výše zmíněný podtitul, otázku: "Umíte relaxovat? Máte rádi sami sebe?" Přáním pak, aby došlo ke změně v režimu jednotlivých pečujících formou intenzivnějšího zapojení rodiny, poskytovatelů sociálních či dobrovolnických služeb.

Hostem dubnového setkání je psycholožka Mgr. Růžena Sekulová z Kongregace sester karmelitánek Institut Naší Paní z Karmelu ve Štípě.

Projekt Pečující rovněž potřebují péči I podpořil Zlínský kraj částkou 9.000 Kč z programu SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit. Rada Zlínského kraje dne 25.03.2019 přijala usnesení číslo 0219/R09/19, na základě kterého byla žádost o poskytnutí dotace, registrační číslo SOC01-19/040, schválena.

Související akce

Pečující rovněž potřebují péči I (2019.3) (23. 4. 2019, 16:00 — 23. 4. 2019, 17:30)
Pečující rovněž potřebují péči I (2019.5) (11. 6. 2019, 16:00 — 11. 6. 2019, 17:30)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK