Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Když je člověku 25 let, má se určitě za čím ohlédnout

Když je člověku 25 let, má se určitě za čím ohlédnout

Výroční zpráva 2016 zveřejněna

... máme-li se ohlédnout v optice našeho poslání, musíme konstatovat, že za oněch 25 let jsme pomohli velkému množství potřebných. Neděláme si nároky na nějaký vděk za naši práci, na druhou stranu musím uznat, že nás vždy potěší, když dojde poděkování od uživatelů našich služeb nebo jejich rodin. Při hodnocení se také nemůžeme vyhnout zmínce o Tříkrálové sbírce...

... Jednak je to naše největší akce, v níž se v průběhu let angažovaly tisíce dobrovolníků a také je to pro nás nenahraditelný zdroj prostředků pro tak zvanou přímou pomoc, díky níž jsme mohli podpořit neuvěřitelné množství lidí v tíživých životních situacích. Bohužel jsme pomáhali i v situacích, kdy péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Na titulní straně obálky fotografie ´Rodina´, archiv Charity ZlínVýše uvedené by nebylo možné, kdyby nebylo velkého množství nadšenců, kteří buď přímo u nás pracují, nebo pracovali a všech, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají a pomáhali. Nikdo nechodí do charity pracovat s vidinou zbohatnutí a v těch podmínkách, které naše společnost vytváří pro pracovníky v sociálních službách, je nutné konstatovat, že u nás pracují ve velké většině skuteční „srdcaři“, kteří chápou, že je spousta lidí, kteří se bez naší pomoci neobejdou, a že pokud k takovému člověku nedojdeme my, často nikdo další, kdo by pomohl, prostě není.

Závěr může být jenom jeden. Velmi a s velkou pokorou děkuji všem zaměstnancům minulým i současným a všem, kteří nám pomáhali a pomáhají.

Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK