Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Můj (ne)obyčejný den ...

Můj (ne)obyčejný den ...

Výroční zpráva Charity Zlín 2017 zveřejněna

Možná bych měl začít tím, co je to vlastně neobyčejný den. Je to určitě den, který se vymyká z běžného chodu pracovního, nebo i volného dne. A čím se ten den, nebo spíše večer, vymykal z večera běžného? Byli jsme s manželkou v kavárně, kde hrála živá hudba, což je bohužel samo o sobě neobyčejné, ale není to to, co mne zaujalo...

Ten večer za mnou přišel člověk a poděkoval za to, že jsme mu v jistém okamžiku pomohli. Když jsem nad tím začal přemýšlet, tak jsem si uvědomil, že jsme mu přispěli poměrně malou částkou, za což mi hned v době pomoci děkoval. A když mě potkal osobně, opět poděkoval. Možná se to zdá být samozřejmé, ale není to tak automatické. A často se stává, že i ti, jimž pomůžeme výraznějším způsobem, nijak nereagují. Když dám na jednu stranu úsilí, které je potřebné k zajištění prostředků na pomoc potřebným a jak často se setkám s poděkováním, tak je to dosti neúměrné.

Já ale nemám problém s tím, když mám někomu poděkovat. A jsou to především mé kolegyně a kolegové, kteří odvádějí skvělou práci a bohužel se také střetávají s poděkováním mnohem méně, než by si zasloužili.

Drahé kolegyně, kolegové, dovolte, abych Vám velmi poděkoval za Vaši práci, bez níž by spousta lidí zůstala často v neřešitelné situaci.

Musím také poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem nám pomáhají k tomu, abychom my mohli pomáhat.

Vlastimil Vajďák, ředitel

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK