Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Nejen, že podáváme pomocnou ruku, ale také spojujeme ...

Nejen, že podáváme pomocnou ruku, ale také spojujeme ...

Tříkrálová sbírka navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Na Zlínsku se v prvním lednovém týdnu roku 2019 vydala do ulic více jak tisícovka dětí s dospělým doprovodem...

Když jsme chodili s dětmi po koledě, v centru Zlína, navštěvovali jsme ty, kteří bydlí v bytovkách a větších domech. Z toho plyne, že na jedné chodbě bylo vždy několikero dveří. Zazvonili jsme tedy současně na více zvonků ... Co se dělo pak? Často jsme byli svědky, že se obyvatelé - sousedé, kteří nám otevřeli dveře, spolu nejen hezky pozdravili, usmáli se na sebe, ale mnohdy po našem odchodu pokračovali v konverzaci: "Vás jsem dlouho neviděla," nebo: "Přeji šťastný nový rok a všechno dobré," a také: "Jak se daří vaší manželce,ˇ či: "Pojďte se k nám podívat na stromeček," a dokonce: "Pojďte ochutnat naše cukroví."

My jsme šli dál, zvonili na další a další zvonky v jiných patrech domu, v ostatních vchodech a zpívali. A měli jsme dobrý pocit z toho, že jsme přinesli do domu pokoj.

Nebylo tomu jinak u ostatních partiček. Když jsme se po koledě setkali u teplého čaje, děti se s nadšením překřikovaly, abych uslyšela tu jejich zkušenost: "Jedna holčička, veliká asi jako já, volala na babičku, ať se jde na nás podívat, že jsme ´jejich´ králové," kroutila nevěřícně hlavou hnědooká holčička. Malý koledník, se dvěma sourozenci, zase citoval prosbu: "Zazpívejte ještě jednou, my vyneseme ke dveřím našeho dědečka na židli." Další královna se ujala slova, očka jí jen svítila: "Oni nám říkali, ať jdeme dovnitř a ještě zazpíváme jejich nemocné babičce, že se na nás těšila celý rok. A ta paní, co nám to říkala, nám nechala i vánoční cukroví."

Když jsme děkovali za příspěvek, nejednou nás dárci opravili: "To my děkujeme, že jste přišli, že učíte děti pomáhat." Opravdu, tolik rodin s malými dětmi se do koledy zapojuje. Je pro ně už samozřejmostí, že k novému roku patří Tříkrálová koleda. A tak tam, kde skupinky chodí opakovaně, mohou obyvatelé tiše pozorovat, jak jim ti ´jejich´ králové, rostou před očima. 

+++Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK