Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Nejvíce radosti rozdala Amálka, symbol narozeného Dítěte

Nejvíce radosti rozdala Amálka, symbol narozeného Dítěte

Dnes před polednem mudrcové z Východu překročili hraniční kámen Zlínského kraje a zamířili bez otálení do nejvyšší budovy ve městě. Přivítal je hejtman Jiří Čunek a radní Michaela Blahová a Miroslav Kašný. Doprovodila je regionální koordinátorka sbírky, Pavla Romaňáková a Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín. Ze sídla kraje odešla družina na místní radnici. Pozvala je náměstkyně primátora, Kateřina Francová, která převzala nad sbírkou v regionu záštitu a náměstek Jiří Korec. Tím pouť králů neskončila. Ba právě naopak. Sbírka nabírá na obrátkách.

Kouzelná osmitýdenní Amálka jako Ježíšek byla pro všechny v budově Zlínského kraje velkým překvapením. Děkujeme z celého srdce rodičům miminka. 

Kouzelná osmitýdenní Amálka jako Ježíšek a hejtman Jiří Čunek, foto Jiří Balát, ZKKouzelná osmitýdenní Amálka jako Ježíšek a náměstkyně Michaela Blahová, foto Jiří Balát, ZKKouzelná osmitýdenní Amálka jako Ježíšek a náměstek Miroslav Kašný, foto Jiří Balát, ZK

Královská návštěva hejtmana Jiřího ČunkaKrátce po poledni překročili králové hranici kraje a zavítali k jeho hejtmanovi ...Krátce po poledni překročili králové hranici kraje a zavítali k radní Michaele Blahové ...

Ne jinak tomu bylo na místní radnici

Tříkrálová družina a náměstek primátora Jiří KorecTříkrálová družina a náměstkyně primátora Kateřina Francová, která nad sbírkou v regionu převzala záštituTříkrálová družina a náměstek primátora Jiří KorecTříkrálová družina na zlínské radniciKašpar, Melichar a Baltazar jsou viditelně dokonalými opatrovníky AmálkyKrálové ukončili návštěvu zlínské radnice

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK