Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Neradi lelkujete? Pomáhejte pohybem zlínské domácí zdravotní a hospicové péči

Neradi lelkujete? Pomáhejte pohybem zlínské domácí zdravotní a hospicové péči

Za pacienty rychle a bezpečně Projekt zlínské Charity, jehož cílem je nákup vozidla pro domácí zdravotní a hospicovou péči. Prostřednictvím mobilní aplikace může přispět každý, kdo lyžuje, běžkuje, tančí či běhá. A nejen to. Aplikace nabízí téměř tři desítky aktivit. Vybere si téměř každý. I když ... lelkování v seznamu schází. Jaký je tedy princip? "Mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit." 

Uživateli služby jsou nejčastěji senioři, poskytována je však osobám všech věkových kategorií, včetně dětí.

Cílem domácí péče je nabídnout odbornou zdravotní pomoc indikovanou ošetřujícím lékařem pacienta v jeho přirozeném, domácím prostředí, a to i v terminálním stadiu léčby. Základní činnosti služby jsou aplikace ordinované terapie (inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, ošetření permanentního katetru, ošetřovatelská rehabilitace, komplexní hospicová péče o umírající a jejich rodiny. Vedle úkonů indikovaných lékařem, jsou všeobecné zdravotní sestry způsobilé edukovat (vzdělávat, odborně poradit) pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech.

Služba je poskytována všeobecnými zdravotními sestrami dvacet čtyři hodiny denně, sedm dní v týdnu. 

Z příspěvku bude spolufinancováno osobní vozidlo, jímž vyjíždějí zdravotní sestry do domácností za pacienty. Děkujeme za podporu, díky níž můžeme pomáhat těm, kteří se bez odborné ošetřovatelské pomoci neobejdou.

Pomozte pohybem! děkujeme Vám!Za pacienty rychle a bezpečně. Pomozte pohybem, děkujeme Vám!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK