Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

#procpomahat. Pomoc druhým člověka naplňuje

#procpomahat. Pomoc druhým člověka naplňuje

Je tu doba adventní. Doba očekávání. Doba přípravy na setkávání. Je tu čas, kdy se lidská srdce více otevírají. Čas, kdy lidé více myslí na druhé. Čas, kdy si mnozí kladou méně časté existenční otázky. A byť jde o období radostné, není neobvyklým pocit osamělosti. 

#procpomahat "Když pomáháš ostatním, pomáháš i sobě," říká paní Magda

... paní Magda Hlavinková, pracovnice přímépéče v Domovince-centru denních služeb pro seniory Zlín, která pracuje ve zlínské Charitě od 7.7.2008, v rozhovoru s Pavlou Romaňákovou.  

Paní Magdo, nemohu začít jinak, než otázkou, zda již máte napečeno …

Ano, ale nepřeháním to. Vánoce jsou o zcela něčem jiném.

A jste unavená?

Unavená, ale přitom šťastná. Co si budeme povídat, před Vánocemi je asi každá žena unavená, ať je to v jakékoliv profesi.

Vaší profesí se stala péče o druhé, primárně seniory ...

Že ze mě bude ´chariťačka´ jsem si vůbec nemyslela. Ale když jsem hledala práci, nyní již bývalá kolegyně mi nabídla zaměstnání právě v charitě. Konkrétně v pečovatelské službě. Vždy jsem ráda pracovala s lidmi a v téhle profesi mohu ještě navíc pomáhat. Tak jsem si řekla, proč to nezkusit.

Zjevně to byla tak zvaně trefa do černého …

Jsem věrná zlínské Charitě. Jen jsem před rokem vyměnila práci terénní pečovatelky za práci v ambulantním centru denních služeb – Domovinka.  Ale moje priorita ´pomáhat´ se nezměnila, i když náplň mojí práce je jiná, ale myslím, že stejně důležitá.

O tom není pochyb. Pro mě osobně je Domovinka úžasný projekt …

Naplňuje mne. Hlavně už zmiňovaná pomoc druhým. Moje práce mi dává pocit uspokojení. Vím, že zpříjemňuji část dne lidem, kteří by byli sami doma. I když každý člověk má své ´mouchy´ s empatií a laskavým přístupem se dá hodně věcí zvládnout.

Při své práci jste se setkala s docela velkým počtem klientů. Utkvěli Vám někteří v paměti?

Na své první klienty v pečovatelské službě si pamatuji i po deseti letech. Byla jsem vyděšená, protože jsem ani pořádně netušila, co tahle práce obnáší. Ale když vás klient odmění spokojeným úsměvem, tak to je to pravé, proč v práci pokračovat. A právě na úsměv mých prvních klientů si pamatuji.

Když jsem před rokem opustila pozici terénní pečovatelky, vyděšení z práce v centru bylo možná obdobné, jako to před deseti lety. Kladla jsem si otázky, jak bude den v centru probíhat, zda klienty dostatečně zabavím, zda mi budou chtít naslouchat. Dnes, po roce, musím říct, že obavy byly zbytečné. Klienti jsou úžasní, naslouchají, spolupracují, povídáme si, zkrátka ´rodinná´ pohoda.

Ke všemu přispívají i dobré podmínky pro práci, zázemí a hlavně kolektiv.

Je čas Vánoc, vyslovují se přání. Co byste popřála nám všem?

Mezi lidmi více tolerance, ohleduplnosti a úsměvů – ten přece nic nestojí. Chovejme se k ostatním tak, jak bychom si přáli, aby se ostatní chovali k nám.

A ještě prosím, #procpomahat. Není lepší si říci: „Kašli na pomoc"?

Když pomáháš ostatním, pomáháš i sobě.

Velice moc děkuji za příjemné povídání. Přeji Vám klidné, ničím nerušené dny v kruhu rodinném

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK