Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Putování v mlze. Tak by se dal výstižně pojmenovat letošní výjezd na Svatý Hostýn

Putování v mlze. Tak by se dal výstižně pojmenovat letošní výjezd na Svatý Hostýn
Je tomu týden, co se zlínskou Charitou vyjela stovka poutníků na Svatý Hostýn

Počasí. Časté a vděčné téma. Moc sluníčka je na obtíž, mraky taktéž, když neprší brbláme, prší-li ´nesprávně´, škoda mluvit. Jsou ale místa, kde na počasí snad ani trochu nezáleží. Jejich hloubka a síla tkví ve zcela něčem jiném. „Tak magický Svatý Hostýn jsem ještě nezažila. Při příjezdu, brzy ráno, nebylo na poutním místě ani živáčka, a tak jsem si vychutnávala nádherné ticho ...

... ticho, které občas vyrušil jen vítr šumící v korunách stromů. Všude hustá mlha a chlad, který se velmi rychle dostával pod kůži. Tuhle tvrdou realitu zmírnila nádherná mše svatá s otcem Janem Berkou, po níž jsme se opět rozešli do zimy na křížovou cestu, kterou lemovaly lány pomněnek. No co ještě dodat? Snad jen, že Svatý Hostýn pro mě bude vždy nejkrásnější poutní místo,“ napsala Kamila Slezáková, vedoucí Domovinky-centra denních služeb pro seniory Zlín. Křížová cesta probíhala nejen venku, ale také v kapli svatého Josefa. „Po obědě a posezení u dobré kávy jsme měli v chrámě svátostné požehnání. Protože hustá mlha nelákala k procházce, jeli jsme brzy domů,“ uzavřela s přáním požehnaného dne Noela Frolková, pastorační asistentka, na níž poutní výjezdy stojí.

Ty pořádá zlínská Charita mnohá léta opakovaně. Ten jarní je vždy nasměrován na Svatý Hostýn, na podzim poutníci rádi objevují nová, či méně často jimi navštěvovaná, poutní místa. První podzimní pouť se zlínskou Charitou pro seniory a jejich blízké, se konala 18.září 2003. Od té doby každoročně vyjíždí pět desítek poutníků za poznáním. Svatý Kopeček u Olomouce byl po dobu pěti let tradiční, poté nastalo ono poznávání. Poutníci s Charitou Zlín společně již navštívili Blatnice pod svatým Antonínkem (2007), Křtiny u Brna (2008), znovu Svatý Kopeček u Olomouce (2009), Dub nad Moravou (2010), Uherský Brod (2011), Adamov a Vranov (2012), Jaroměřice u Jevíčka (2013), Šaštín (2014), Olomouc (2015), Vranov u Brna a Velehrad (2016), Králíky, Hora Matky Boží (2017) a poutní místo Panna Maria Pomocná- Maria Hill (2018)

Děkujeme všem, kteří přijali pozvání na pouť, děkujeme, že celá ta léta s námi rádi vyjíždějí. Těšíme se na shledanou příště, opět na nějakém krásném poutním místě.

Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Putování v mlze. Tak by se dal výstižně pojmenovat letošní výjezd na Svatý Hostýn

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK