Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Stabat Mater, potlesk ve stoje

Stabat Mater, potlesk ve stoje

Adventní koncert jako poděkování. Toho není nikdy dost!

Děkujeme v rodině, děkujeme přátelům, děkujeme kolegům v zaměstnání. Na koho také nechceme a nesmíme, při děkování zapomenout, jsou příznivci, podporovatelé a dárci. A také ti, kteří každoročně v lednu vycházejí ve tříčlenných skupinkách do ulic a koledují pro potřebné, královští dobrovolníci nesoucí radostnou zvěst. Koncert se koná u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků (vyhlášeno OSN), vždy pátého prosince.

Concertino komorní těleso profesionálních hudebníků koncertující v regionu.

Denisa Míčová absolvovala Církevní konzervatoř v Kroměříži u Mgr. Karla Škopa. Zpěv dále navštěvovala soukromě u MgA. Ivany Mikeskové. Zúčastňovala se pražských kurzů belcanta a v rozvíjení staré italské techniky pokračovala i dále u Mgr. Zdeňka Musila. Nedávno úspěšně ukončila studium na Akademii staré hudby v Brně pod pěveckým vedením Mgr. Ireny Troupové. Od roku 2000 působí jako pedagog sólového zpěvu v ZUŠ Zlín – Malenovice. Je členkou ansámblu Musicorum Aurum a vystupuje koncertně i s dalšími soubory v sopránovém a mezzosopránovém oboru.

Vojtěch Pelka se věnuje od útlého věku soukromému studiu zpěvu u své matky sopranistky MgA. Dity Brlicové-Rozumkové. Logickým vyústěním pak bylo přijetí na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Díky své kontratenorové hlasové poloze se v současné době specializuje na repertoár 17. - 18. století. V letošním roce se umístil na stupních vítězů v rámci čtyř mezinárodních soutěží. Spolupracuje s ansámbly staré hudby a jeho práce si už také povšiml odborný tisk.

Giovanni Battista Pergolesi (1710- 1736) celý život zápasil s chatrným zdravím. Prakticky na smrtelném loži zkomponoval Stabat mater. To objednalo u Pergolesiho bratrství Cavalieri della Virgine de´ Dolori, přičemž toto mělo pravděpodobně nahradit ani ne o dvacet let starší skladbu A. Scarlattiho, která patrně již neodpovídala módnímu vkusu členů kongregace. Opis díla dostalo bratrství, originál daroval autor krátce před smrtí neapolskému dvornímu kapelníkovi. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Sólisté Denisa Míčová a Vojtěch Pelka v doprovodu Concertino, umělecký vedoucí Miroslav KřivánekStabat Mater, adventní koncert duchovní hudby

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK