Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Symbol červené mašle k vidění i ve Zlíně

Symbol červené mašle k vidění i ve Zlíně

Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí zdravotní péči. Proto nyní pozvedáme svůj hlas a doplňujeme jej symbolickou červenou mašlí, kterou si připínáme. Mašlí, jež znamená, že jsme spojeni s lidmi, kterým péči poskytujeme. Mašlí připomínající srdce. Červenou jako láska i krev. I jako červená linie, která už byla překročena. Mašlí symbolizující i to, že při práci máme svázané ruce. Dnes si ji připnuli lidé z Charity Český republika, Asociace domácí péče, České asociace sester - sekce domácí péče a odborné společnosti Gratia Futurum 913 společně s odboráři.

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, domácí zdravotní péče = patnáct všeobecných zdravotních sester ať už v hlavním či vedlejším pracovním poměru, dvacet čtyři hodiny denně, sedm dní v týdnu, ve dvou městech a deseti obcích regionu, ročně více než 200 pacientů, od nejmenších dětí až po nejstarší osoby a téměř 24.000 výkonů.

Celkem charity ve Zlínském kraji pak poskytovaly vloni domácí zdravotní péči téměř 3.500 pacientům, v celé Arcidiecézi olomoucké to bylo o dalších šest tisíc nemocných více, tedy 9.500 klientů.

Sestry, které v terénu odvádějí kvalitní, potřebnou a nenahraditelnou zdravotní péči, jsou finančně podhodnocené, společensky nedoceněné. Bez nich by mnozí pacienti skončili v nemocnicích ...

Proto nyní pozvedáme svůj hlas a doplňujeme jej symbolickou červenou mašlí, kterou si připínáme. 

Symbol červené mašle k vidění i ve Zlíně

 • Věděli jste, že zdravotní pojišťovny hradí charitám poskytujícím domácí zdravotní a hospicovou péči jen část práce, kterou vysoce kvalifikované všeobecné zdravotní sestry v terénu odvádějí? Důsledkem je, že máme špatně placené a pracovně přetížené sestry, které jsou, po návratu ze zaměstnání, na plno maminkami, manželkami, babičkami, tetami 
 • Víte o někom, komu za dobře odváděnou práci nebylo v několika uplynulých letech navýšeno finanční ohodnocení? My ano. Jsou to poskytovatelé domácí zdravotní péče, kdy tak zvaná hodnota bodu, jímž se přepočítávají odvedené výkony, stagnuje! Jde o přístup zdravotních pojišťoven k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče.
 • Zatímco se za poslední léta vše zdražuje, cena jednoho bodu neodráží reálnou hodnotu lidské práce, ani cenu zdravotnického materiálu nutného pro daný výkon. "Není za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté. Kvalitní a dostupné zdravotnictví se bez peněz udržet nedá,“ uvádí Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.
 • Fakta, o nichž se často nemluví ...
  • průměrný plat všeobecné zdravotní sestry v domácí péči 25.000 Kč / v nemocnici 35.000 Kč
  • denní náklady na pacienta v domácí péči 210 Kč / v nemocnici 1.800 Kč
  • úkon převaz v domácí péči je ohodnocen 21 bodem, při stávající hodnotě bodu 1,05 Kč (!!!) získá od zdravotní pojišťovny poskytovatel domácí péče částku 22,05 Kč, což je sotva hodnota materiálu

Proto nyní pozvedáme svůj hlas a doplňujeme jej symbolickou červenou mašlí, kterou si připínáme. 

Symbol červené mašle k vidění i ve Zlíně

Charita Česká republika s dalšími poskytovateli domácí zdravotní péče se obrací na zdravotní pojišťovny:

 • Požadujeme zrušit nespravedlivý regulační vzorec pro domácí péči a proplácet veškerou odvedenou práci
 • Požadujeme doplatek pro sestry za roky 2016 a 2017
 • Požadujeme úpravu mzdového indexu (mzdové indexy nelékařských zdravotnických pracovníků jsou na úrovni roku 2009)
 • Požadujeme zvýšení hodnoty bodu (bodem se přepočítávají odvedené výkony)
 • Požadujeme, laicky řečeno, příplatek za nepřetržitý provoz, který aktuálně vykonáváme, ale nedostáváme za něj zaplaceno

Proto nyní pozvedáme svůj hlas a doplňujeme jej symbolickou červenou mašlí, kterou si připínáme. 

Symbol červené mašle k vidění i ve Zlíně

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK