Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého Marka

Tradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého Marka

Vážení pracovníci Charity Zlín, jménem účastníků pouti děkuji za laskavý a trpělivý doprovod. Velmi si Vaší práce vážíme a přejeme do dalších dnů hodně zdraví, síly a pohody. Poutníci prožili krásný den u Panny Marie svatohostýnské. Mši svatou, křížovou cestu u venkovních zastavení i svátostné požehnání vedl P. Michal Zahálka (křížovou cestu v kapli pro méně pohyblivé pastorační asistentka). Ten nám kladl na srdce, abychom se radovali, i když nás někdy něco trápí. Vážení chariťáci věřte, že všichni odcházeli do svých domovů plni nové naděje. Jarmila Maliňáková

Tradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého Marka

Z dopisu pastorační asistentky Charity Zlín: Děkujeme otci Michalu Zahálkovi, za duchovní povzbuzení. Pozvání na pouť přijalo 130 farníků, měli jsme s otcem Michalem společnou mši svatou,při níž otec mluvil o tom, že

  • někdy máme sklon se domnívat, že naše prosby budou vyslyšeny skrze hloubku naší víry, nebo nějakou modlitební techniku..ale Ježíš své následovníky učil, že klíč k mocným modlitbám je prostě pochopit, že ten, k němuž se modlí, je jejich Otec v nebesích.
  • možná bychom měli přijmout, co staří lidé, chudí lidé a ti se zdravotním postižením dávno ví – dnešek bude náročný a zítřek o nic lepší. Když změníme svá očekávání, bude nás pocit zklamání, izolace a nespravedlnosti, který je neoddělitelně spojen s nevyslyšenou modlitbou méně trápit. Budeme – li  k životním zkouškám přistupovat jako k něčemu normálnímu, stanou se pro nás klidné časy překvapením.
  • Nemocná paní, kterou litovali, že onemocněla rakovinou, říká – rakovina není to nejhorší, co se mi mohlo stát. Je tak omezená. Nemůže ochromit lásku, zmařit naději, nahlodat víru, podkopat mír, podrýt důvěru, zničit přátelství, vymazat vzpomínky, umlčet odvahu, potlačit Ducha, ani zmenšit Ježíšovu moc.

                 Nebýt nemoci – všimli bychom si druhého?

                 Nebýt hladu – dokázali bychom se rozdělit?

                 Nebýt utrpení – dokázali bychom obejmout a naslouchat?

                 Nebýt bolesti - dokázali bychom druhé přijímat?

Po mši svaté následovala křížová cesta, kterou ti zdatnější absolvovali s otcem Michalem venku a méně pohybliví v kapli Svatého Josefa. Pak následoval oběd, po něm svátostné požehnání a vydali jsme se domů.

Jak říkala jedna poutnice: "U Maminky Marie na Hostýnu, je mi nejlépe." +Noela Frolková

Tradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého MarkaTradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého MarkaTradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého MarkaTradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého MarkaTradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého MarkaTradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého MarkaTradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého MarkaTradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého MarkaTradiční pouť pro seniory na svatý Hostýn se uskutečnila v den svátku svatého Marka

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK