Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálová sbírka 2019 na Zlínsku = 2.248.171Kč. Děkujeme Vám!

Tříkrálová sbírka 2019 na Zlínsku = 2.248.171Kč. Děkujeme Vám!

Slovo sbírka označuje soubor věcí, které jsou nashromážděny na jedno místo. Zde tedy zlínské tříkrálové: 50.000 letáků do poštovních schránek, 48.000 cukříků a 25.000 kalendáříků pro dárce, pro dobrovolníky v ulicích 1.380 originálních šátků, 1.380 keramických placek a 1.035 buttonků JsemKing, 345 zapečetěných a posléze otevřených kasiček se sluncem v zádech, mračnem nad hlavou, po zasněžených i holých cestách. 31.418 kusů českých platidel v délce 2.043 metrů, s hmotností mincí 155 kg. I to je Tříkrálová sbírka 2019 na Zlínsku.

Největší poděkování patří malým i velkým králům, vedoucím skupinek koledníků a všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným. Děkujeme Vám!

Poděkování také patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním spolupracovníkům sbírky. Děkujeme Vám!

Tříkrálová sbírka na Zlínsku 2019

Tříkrálová sbírka na Zlínsku 2019 ... se sluncem v zádech, zataženou oblohou nad hlavou, po holých i zasněžených silnicích

Tříkrálová sbírka na Zlínsku 2019 ... se sluncem v zádech, zataženou oblohou nad hlavou, po holých i zasněžených silnicíchTříkrálová sbírka na Zlínsku 2019 ... se sluncem v zádech, zataženou oblohou nad hlavou, po holých i zasněžených silnicíchTříkrálová sbírka na Zlínsku 2019 ... se sluncem v zádech, zataženou oblohou nad hlavou, po holých i zasněžených silnicíchTříkrálová sbírka na Zlínsku 2019 ... se sluncem v zádech, zataženou oblohou nad hlavou, po holých i zasněžených silnicích

Tříkrálová sbírka na Zlínsku 2019 ... se sluncem v zádech, zataženou oblohou nad hlavou, po holých i zasněžených silnicích

Tříkrálová sbírka na Zlínsku 2019 ... 31.418 kusů českých platidel v celkové délce 2.043 metrů, s hmotností mincí 155 kg

Tříkrálová sbírka na Zlínsku 2019 ... pod ochranou andělů :-)

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK