Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Výklad pracovníků poradny byl tlumočen do ruštiny a angličtiny

Výklad pracovníků poradny byl tlumočen do ruštiny a angličtiny

"Ve kterém roce skočila platnost haléřových mincí?" "Co jsou tarifní pásma v městské dopravě a kde se mění?"

Nejen takové otázky zazněly na Sociokulturním kurzu Finanční gramotnost, který pořádalo ve dvou termínech Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj. Určen byl občanům třetích zemí, mimo Evropskou unii. A erudované odpovědi dávali pracovníci Občanské poradny Charity Zlín.

Úkolem bylo seznámit účastníky nejen s měnou v ČR, druhy pracovních poměrů a mzdami, ale také přehledem o nejvýznamnějších výdajích z měsíčního rozpočtu, jako je bydlení, potraviny, .... Téměř všechna témata se podařila i přes nemalé jazykové bariéry v následných diskuzích vyjasnit za pomoci všech zúčastněných. Velkou podporou byla velmi příjemná atmosféra po celou dobu kurzu. Pochopení bylo často provázeno nejen slovním "ou jé", ale hlavně úsměvem. A to byla tak nějak logicky ta správná odměna nejen pro přednášející.  

A jak je to s výše zmiňovanou otázkou ohledně ukončení platnosti haléřových mincí u nás?

Podle vyhlášky České národní banky č. 79/2003 Sb. skončila 31. říjnem 2003 platnost mincí s nominální hodnotou 10 haléřů a 20 haléřů.

Podle vyhlášky České národní banky č. 174/2008 Sb. skončila 31. srpnem 2008 platnost mincí s nominální hodnotou 50 haléřů.

Bc. Jana Strouhalová, vedoucí a sociální pracovnice Občanské poradny ChZ

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK