Zdravotní sestry jsou pro pacienty jistotou. Výroční zpráva Charity Zlín 2021
22. července 2022 Články

Zdravotní sestry jsou pro pacienty jistotou. Výroční zpráva Charity Zlín 2021

V podstatě mě velmi baví a uspokojuje práce s lidmi, a to mnohdy ta komplikovanější, při níž mohu uplatnit empatii a určitý ´cit pro věc´, zdolat nějakou tu bariéru a rozsvítit na tváři druhé osoby úsměv. Ono poděkování a vědomí, že se na vás někdo snad i těší, není k zahození.

Charita Zlín každoročně vydává Výroční zprávu, která mapuje činnost neziskové organizace v daném kalendářním roce. Ta s letopočtem 2021 svým obsahem nastiňuje smysluplnost poskytovaných služeb ...

Zdravotní sestry jsou pro pacienty jistotou

Již od mala jsem v sobě měla nějak zakořeněno pomáhat a starat se o někoho druhého. Je však nutné přiznat, že zkušenostmi se člověk učí a ne vždy bylo naplněno rčení ´pomoz bližnímu svému a mnohé se ti v dobrém vrátí´. Takovou zkušenost jistě mají všichni. A i když se ve mně postupem času tu a tam obrušovala rozdávající se duše a já sama sebe považuji za realistu a pragmatika, nic to nemění na tom, že jsem připravena účelně pomáhat.

V podstatě mě velmi baví a uspokojuje práce s lidmi, a to mnohdy ta komplikovanější, při níž mohu uplatnit empatii a určitý ´cit pro věc´, zdolat nějakou tu bariéru a rozsvítit na tváři druhé osoby úsměv. Ono poděkování a vědomí, že se na vás někdo snad i těší, není k zahození.

Jisté výzvy přináší i druhým rokem trvající celosvětová epidemie. Covid-19 je stále s námi a u našich pacientů přetrvává jistá obava, nemalý strach, zmatek, často i apatie. A my s kolegyněmi děláme maximum pro zmírnění těchto stavů. Jsme tak pro ně jistotou, že o jejich zdraví je postaráno v domácím prostředí i v této složitější době a není nezbytně nutnou jejich hospitalizace. A to není málo. Musím přiznat, že myslíme i na sebe. Pokud to jde, relaxujeme. Většinou v přírodě. To je pro nás vzpruha stejně, jako radost v očích pacientů, či poděkování rodin.    

Zapojení do preventivní péče proti šíření viru SARS-CoV-2 

Ambulantní a mobilní tým Charity Zlín posílil od posledního březnového pátku až do konce června 2021 preventivní péči proti šíření viru SARS-CoV-2 ve Zlíně. I když provozní možnosti služby rozhodně nejsou neomezené, byl a je zde maximální zájem pomoci zbrzdit epidemii v naší zemi. Tak zvané sekundární ambulantní odběrové místo bylo zřízeno, díky vstřícnosti statutárního města Zlína, v prostorách prosklené terasy Zlínského klubu 204. Testování bylo realizováno v konkrétních dnech a časech, vždy na základě rezervačního systému. Lidé během několika minut po provedeném testu obdrželi písemné potvrzení o výsledku. Stejný postup zažívali ti, za nimiž přijížděl mobilní tým přímo na pracoviště. Jejich zaměstnavatelé tak nemuseli uvolňovat pracovníky k povinnému testování.  

Charitní ošetřovatelská služba Zlín

Posláním Charitní ošetřovatelské služby Zlín je všímat si potřeb druhých, a to nejen těch na první pohled patrných, ale především těch nevyřčených, usazených na duši. K poslání zdravotních sester patří dokázat číst v očích a gestech potřebných a prostřednictvím odborných znalostí, zkušeností a empatie, umět pomoci nebo alespoň zdárně nacházet cesty k uzdravení či zmírnění utrpení. Toto vše je však třeba dělat s velkým porozuměním a úctou, jak říkala svatá Matka Tereza, patronka služby: „Než dělat všechno perfektně, tak je lepší dělat chyby z lásky.“ Cílem domácí zdravotní a hospicové péče, je nabídnout odbornou zdravotní pomoc indikovanou ošetřujícím lékařem pacienta v jeho přirozeném, domácím prostředí, a to i v terminálním stadiu léčby. 

Cestu Vám zkřížily zdravotní nesnáze, či zdravotní stav osoby Vám blízké vyžaduje odbornou péči
i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve Vašem okolí ocitl v terminálním stadiu léčby a vyžaduje péči domácí hospicovou
Obraťte se s důvěrou na Charitní ošetřovatelskou službu Zlín, která provádí v domácím prostředí pacienta úkony indikované lékařem: "Jsme tady pro Vás! Už jednatřicet let."

  • úkony indikované lékařem jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, finanční podpora 2022: Dárci - veliké poděkování.
Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ

vedoucí služby
Tel.: 737 203 357 E-mail: %hAkO85j-lBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p