Farní dobrovolná střediska

"Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí ve farnosti a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétních služeb." Mons. Jan Graubner

hlavní činností je vyhledávání potřebných a dobrovolná pomoc v jejich prospěch

 • duchovní podpora
 • doprovod na bohoslužbu
 • návštěva nemocných
 • zprostředkování profesionálních služeb
 • vzájemná setkávání
 • společná kreativní činnost
 • aktivity pro různé cílové skupiny
 • výjezdy na poutní místa
 • materiální sbírky
 • benefice
 • středisko nevykonává přímou péči (pečovatelská či přímá obslužná činnost) u uživatele dle zákona 108/2006Sb.o sociálních službách v platném znění

Kontaktní osoba pro dobrovolnictví a farní střediska děkanátů Vizovice a Zlín