Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Farní dobrovolná střediska

"Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí ve farnosti a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétních služeb." Mons. Jan Graubner

hlavní činností je vyhledávání potřebných a dobrovolná pomoc v jejich prospěch

 • duchovní podpora
 • doprovod na bohoslužbu
 • návštěva nemocných
 • zprostředkování profesionálních služeb
 • vzájemná setkávání
 • společná kreativní činnost
 • aktivity pro různé cílové skupiny
 • výjezdy na poutní místa
 • materiální sbírky
 • benefice
 • středisko nevykonává přímou péči (pečovatelská či přímá obslužná činnost) u uživatele dle zákona 108/2006Sb.o sociálních službách v platném znění

Kontaktní osoba pro dobrovolnictví a farní střediska děkanátů Vizovice a Zlín

Kontakty na již fungující farní dobrovolná střediska

Střípky z činnosti #Dobrovolnici

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK