Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

dobrovolnický program pro Charitu Zlín zastřešuje Maltézská pomoc, o.p.s.

  • cílem programu je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, uživatelům služeb
  • dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem 
  • vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně, v předem dohodnutém intervalu, přichází za uživatelem dané cílové skupiny v domácnosti nebo ambulantním zařízení, snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál uživatele
  • role dobrovolníka má povahu společníka, který podporuje uživatele služeb ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění uživatel nemohl vstoupit
  • další dobrovolnické programy Maltézské pomoci o.p.s.

Pojďte do projektu s námi!

Kontaktní osoba

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Střípky z činnosti #Dobrovolnici

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK