Pomoc osamoceným seniorům

dobrovolnický program pro Charitu Zlín zastřešuje Maltézská pomoc, o.p.s.

  • cílem programu je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, uživatelům služeb
  • dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem 
  • vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně, v předem dohodnutém intervalu, přichází za uživatelem dané cílové skupiny v domácnosti nebo ambulantním zařízení, snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál uživatele
  • role dobrovolníka má povahu společníka, který podporuje uživatele služeb ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění uživatel nemohl vstoupit
  • další dobrovolnické programy Maltézské pomoci o.p.s.

Pojďte do projektu s námi!

Kontaktní osoba

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka