Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Střípky z činnosti #Dobrovolnici 

Dobrovolníci nejsou placeni ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení


 

Stabat Mater, potlesk ve stoje

Stabat Mater, potlesk ve stoje

Adventní koncert jako poděkování. Toho není nikdy dost!

Děkujeme v rodině, děkujeme přátelům, děkujeme kolegům v zaměstnání. Na koho také nechceme a nesmíme, při děkování zapomenout, jsou příznivci, podporovatelé a dárci. A také ti, kteří každoročně v lednu vycházejí ve tříčlenných skupinkách do ulic a koledují pro potřebné, královští dobrovolníci nesoucí radostnou zvěst. Koncert se koná u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků (vyhlášeno OSN), vždy pátého prosince.

Pečující rovněž potřebují péči; možnosti odlehčení

Pečující rovněž potřebují péči; možnosti odlehčení

Pečující osoba, pokud je na tuto činnost sama, se může časem dostat do situace, kdy není v jejích silách zabezpečit svému blízkému veškerý servis v plné míře, jako doposud. Důvodem může být nejen únava a vyčerpání, ale také vlastní nemoc,“ říká Jana Strouhalová, sociální pracovnice a koordinátorka pravidelných setkání s pečujícími a dodává: „Pokud pečující nemá nikoho, kdo by se o blízkého postaral v době, kdy on sám péči nemůže zajistit, nabízí se možnost využití některé z nabízených sociálních služeb ... 

Když je člověku 25 let, má se určitě za čím ohlédnout

Když je člověku 25 let, má se určitě za čím ohlédnout

Výroční zpráva 2016 zveřejněna

... máme-li se ohlédnout v optice našeho poslání, musíme konstatovat, že za oněch 25 let jsme pomohli velkému množství potřebných. Neděláme si nároky na nějaký vděk za naši práci, na druhou stranu musím uznat, že nás vždy potěší, když dojde poděkování od uživatelů našich služeb nebo jejich rodin. Při hodnocení se také nemůžeme vyhnout zmínce o Tříkrálové sbírce...

Dobrovolníkem se může stát každý, říká jejich koordinátorka

Dobrovolníkem se může stát každý, říká jejich koordinátorka

Mgr. Monika Lagová působí v otrokovické pobočce Maltézské pomoci, o.p.s.

Dobrovolníkem se může stát kdokoli, kdo má chuť a čas udělat něco dobrého. U nás se dobrovolníci zapojují od 15-ti let a nabízejí svoji volnou hodinku za týden pro druhého člověka. Může to být student nebo senior, zaměstnaný či maminka na mateřské dovolené. Nabízíme jim nejen smlouvu, podporu, supervizi.

Dobrovolníci se mohou zapojit i ve Zlíně, kde byla započata spolupráce s Charitou Zlín #Dobrovolnici

Lukáš Curylo: Bez víry si svou službu nedovedu představit

Lukáš Curylo: Bez víry si svou službu nedovedu představit

Ředitel Charity Česká republika pan Lukáš Curylo v rozhovoru s Kateřinou Rýznarovou, Missio.cz, probírá možnosti spolupráce Papežských misijních děl a Charity ČR na konkrétních projektech u nás i v zahraničí. Jedním z témat je také dobrovolnictví a víra.

Rozhovor Missio interview je součástí Missio magazínu vysílaného 3.2017 na TV Noe

Mladí manželé přispěli do kasičky. Za pár dnů jejich domek zasáhl požár

Mladí manželé přispěli do kasičky. Za pár dnů jejich domek zasáhl požár

I když poslední adventní čas je minulostí a králové již zmizeli z ulic, milý pozdrav, zmiňující obé, vždy potěší. Nejde však jen o radosti, jak pisatelka uvádí v závěru dopisu. Rekonstruovaný domek mladé rodiny totiž zasáhl požár. Pomáhali lidé z obce, farnosti. Díky třem králům může pomáhat i zlínská Charita.

"Paní Frolková, moc děkuji za zaslané přání, které mne potěšilo. Dovolte tedy, abych i já se Vám svěřila, jak jsme trávili uplynulý zimní čas u nás ve Všemině...

Teplé oděvy pro potřebné doputovaly z obce Všemina

Teplé oděvy pro potřebné doputovaly z obce Všemina

K tomu, aby pomáhali, potřebují ´pouze´ otevřená srdce.

Převzali jsme dvě desítky velkých balíků s kvalitním zimním ošacením. Děkujeme všem z obce Všemina, kteří se zapojili do vyhlášené materiální sbírky. Děkujeme dobrovolníkům organizátorům, děkujeme dobrovolníkům, jež se ujali přebírání a třídění darů, děkujeme dárcům. Ošacení bude postupně vydáváno těm, kteří pomoc a podporu druhých potřebují. 

Vidět potřeby lidí a organizovat dobré skutky, priorita farních středisek

Vidět potřeby lidí a organizovat dobré skutky, priorita farních středisek

Otec Ivan, zlínský děkan, přišel pozdravit a povzbudit na třetím společném setkání ty, které se ve zlínském a vizovickém děkanátu zapojily do výzvy olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, položit základy a následně trpělivě rozvíjet farní dobrovolná charitní střediska a vytvářet tak síť dobrovolníků ve farnostech obou děkanátů, za předpokladu úzké spolupráce s místními knězi a za podpory zlínské Charity. „Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétní spolupráce."

Stavíme pevnější most mezi farností a profesionální zlínskou Charitou

Stavíme pevnější most mezi farností a profesionální zlínskou Charitou

Je tomu více než půl roku, co jsme začali naplňovat výzvu otce arcibiskupa k založení farních dobrovolných středisek profesionální zlínské Charity. Pro mne bylo užitečné setkat se ve farnostech s pastorační radou, vysvětlit, že je vhodné, aby měli pevnější ´most´ k poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. Tedy člověka, který zná činnost  organizace a který poradí těm, co pomoc potřebují a zároveň spojí ty, kteří si mohou pomáhat ve farnosti sami. Je důležité, aby tento spolupracoval s knězem, byl mu pomocníkem a informoval jej o své činnosti.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK