Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Stavíme pevnější most mezi farností a profesionální zlínskou Charitou

Stavíme pevnější most mezi farností a profesionální zlínskou Charitou

Je tomu více než půl roku, co jsme začali naplňovat výzvu otce arcibiskupa k založení farních dobrovolných středisek profesionální zlínské Charity. Pro mne bylo užitečné setkat se ve farnostech s pastorační radou, vysvětlit, že je vhodné, aby měli pevnější ´most´ k poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. Tedy člověka, který zná činnost  organizace a který poradí těm, co pomoc potřebují a zároveň spojí ty, kteří si mohou pomáhat ve farnosti sami. Je důležité, aby tento spolupracoval s knězem, byl mu pomocníkem a informoval jej o své činnosti.

První středisko vzniklo v Březnici, kde jsme koncem roku začínali s balíčky na Ukrajinu a také nás paní Mgr. Jana Kašpaříková obdarovala hračkami a šatstvem od maminek z Březnice do charitního šatníku. Další střediska vznikla ve Štípě a v Mysločovicích. Vedoucí těchto středisek absolvovaly Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči a mohou pomáhat v nemocnici nebo domovech seniorů. 

Pod zlínskou Charitou již vzniklo devět středisek, jejichž zástupci se společně setkali už třikrát. Základem setkání je vždy připomenout a představit blíže Charitu Zlín, její služby, možnosti, cíle, poslání, ale i vize. Ale také si vzájemně sdělovat své postřehy, plány a zkušenosti. Protože hlavní náplní činnosti farních středisek je vyhledávání potřebných a dobrovolná činnost v jejich prospěch, jsme všichni velmi netrpěliví, s jakými konkrétními příklady z farností se v nadcházejícím termínu seznámíme. Příkladem všem mohou být Setkání pečujících, které zlínská Charita pravidelně pořádá pro všechny, kteří chtějí naslouchat či sdělovat, mají chuť seznámit se či potřebu nabrat novou sílu, vystoupit z každodenního stereotypu, ´nadechnout se´, neboť péče o ty nejbližší v domácím prostředí je velmi náročná, ale důležitá je i péče o sebe samu. Proto by všichni, kdo pečují, neměli zapomínat na sebe a předcházet tak svému vyhoření. Mezi hlavní cíle, které postupně budou farní střediska naplňovat, jsme zařadili návštěvu nemocných, doprovod na bohoslužbu, k lékaři, vzájemná setkávání, aktivity pro různé cílové skupiny, materiální sbírky či duchovní podporu. 

+Noela Frolková, pastorační asistentka

Více k činnosti středisek

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK