Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Vidět potřeby lidí a organizovat dobré skutky, priorita farních středisek

Vidět potřeby lidí a organizovat dobré skutky, priorita farních středisek

Otec Ivan, zlínský děkan, přišel pozdravit a povzbudit na třetím společném setkání ty, které se ve zlínském a vizovickém děkanátu zapojily do výzvy olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, položit základy a následně trpělivě rozvíjet farní dobrovolná charitní střediska a vytvářet tak síť dobrovolníků ve farnostech obou děkanátů, za předpokladu úzké spolupráce s místními knězi a za podpory zlínské Charity. „Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétní spolupráce."

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK