Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Mimořádné události

Lidem v neočekávané situaci pomáháme překonat těžké chvíle v jejich životě.

MiMo linka, tel.: (+420) 581 111 100

Arcidiecézní charita Olomouc poskytuje pomoc při mimořádných událostech již od svého založení v roce 1991, do širšího povědomí veřejnosti se dostala v roce 1997 při povodních na Moravě. 

7.9.2017 hurikám Matthew zasáhl Haiti, sbírka na pomoc byla ihned vyhlášena

Představitelé české katolické církve se rozhodli pomoci lidem v oblastech, které o víkendu zpustošil ničivý hurikán Harvey. Jako výraz solidarity poskytnou arcidiecézi Galveston-Houston celkem 23 tisíc USD, které jsou určené na podporu lidí zasažených touto přírodní katastrofou. Do pomoci se zapojila Česká biskupská konference (ČBK), Charita ČR, Arcibiskupství pražské, Arcidiecézní charita Olomouc, Arcidiecézní charita Praha, Charita Kyjov a Charita Otrokovice. Přidat se může každý zájemce.

Korunový sbírkový účet Charity ČR má číslo 55660022/0800 u ČS, VS 5150. Děkujeme Vám


 

Mimořádné události v regionu Zlínsko

e-mail: mimo@zlin.charita.cz 

 

 

ZASÁHLA VÁS MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A POTŘEBUJETE POMOCI?

PŘIŠLI JSTE V JEDINÝ OKAMŽIK O VŠE?

HLEDÁTE NĚKOHO, O KOHO SE OPŘÍT?

 

Charita Zlín je připravena pomoci v případě

 • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy, ...)
 • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, výbuchu plynu, ...)
 • jiných mimořádných událostí (žhářství, teroristický útok, ...)

Charita Zlín nabízí

 • základní poradenství a sociální šetření
 • první psychologickou podporu
 • duchovní oporu
 • zajištění stravy
 • zprostředkování návazných služeb a dále pomoc
 • materiální 
 • fyzickou
 • finanční   

Charita Zlín pomáhá

 • jednotlivcům
 • rodinám
 • komunitám
 • obcím 
 • organizacím a firmám 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK