Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Podporovatelé a dárci

Podpora a dárcovství

Každý dar, ať už je jeho podoba a výše jakákoliv, najde u nás své uplatnění. Neexistuje pro nás malých darů; obyčejný lidský zájem, pokud se projeví ve správný čas a na správném místě, mnohdy zmůže úplně nejvíce.

Dárcem Charity Zlín se může stát osoba

 • fyzická (občan, podnikatel)
 • právnická (firma, nadace)

Jak se stát dárcem Charity ZlínDěkujeme za Váš dar ve výši 500Kč

 • zaslat finanční prostředky na účet číslo 1400878319 / 0800, VS 777, KS 1379; (účet je vedený u České spořitelny, a.s., Zarámí 4463, 761 65 Zlín), a to jednorázovým či trvalým příkazem, složenkou nebo hotovostním vkladem, kdy dárce může zprávou příjemci sdělit, kterou službu Charity Zlín chce svým darem konkrétně podpořit; na žádost dárce bude vystavena darovací smlouva
 • QR kód - rychlá platba ve výši 500Kč formou mobilního bankovnictví ⇒⇒⇒
 • nakupovat na e-shopech prostřednictvím GIVT a část peněz z útraty tak poukázat Charitě Zlín
 • věnovat svůj čas formou dobrovolné práce
 • věnovat svůj čas formou tzv. firemního dárcovství (informujte se u svého zaměstnavatele)   
 •   jednorázové akce "za jeden den se dá udělat hodně práce" 
 •   dlouhodobé programy "jeden pracovní den v Charitě Zlín" 
 •   odborné externí dobrovolnictví "zaměstnanec jako odborný poradce zlínské Charity"
 • přispět prostřednictvím Tříkrálové sbírky 

Dárci Charity Zlín

Děkujeme všem, kteří Charitě Zlín přispívají finančním nebo hmotným darem, či jakýmkoliv jiným způsobem podporují její činnost. Velký dík patří všem, kteří pomáhají naplňovat poslání zlínské Charity.

Poděkování orgánům státní a veřejné správy 

rok 2018

statutární město ZlínZlínský kraj

Za spolupráci patří díky též 

Poděkování občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím

 • Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (dar k dalšímu darování), Fink Jiří, Hetmerová Petra, INGO-PET MORAVIA, spol. s r.o., Kučera Zdeněk, Makro Cash & Carry Zlín, MANAG, a.s., Medoks s.r.o., MITAS, a.s., Pekárna VEKA s.r.o., Plhák Jan, POZIMOS, a.s., Rallye Zlín, spol. s r.o., RM GAS, s.r.o., Rotary Club Zlín, Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín, Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí, Řeznictví u Hrušků, Ing. Schwab Bohumil, Technodat Develop, s.r.o., Unie Kompas, Jaroslav Zelinger, ZŠ Slušovice, ZŠ Zlín Křiby, ZUŠ Zlín.
 • Děkujeme také všem, kteří si nepřáli být jmenovitě uváděni
 • Děkujeme taktéž drobným dárcům, pravidelným podporovatelům a příznivcům 

Poděkování za pomoc a podporu vyslovujeme duchovním správcům Římskokatolických farních úřadů Vizovického a Zlínského děkanátu

 • P. Mgr. Vít Hlavica  (Vizovický děkan od 07.2018), P. Mgr. Josef Rosenberg (Vizovický děkan do 06.2018)  
 • P. Mgr. Kamil Obr (Zlínský děkan od 07.2018), Mons. Ivan Fišar (Zlínský děkan do 06.2018)
 • P. Josef Brtník (Fryšták), Mons. Ivan Fišar a P. Mgr. Kamil Obr (Zlín sFaJ), P. Mgr. Václav Fojtík (Březnice), P. Mgr. Pavel Glogar, SDBP. Mgr. Dan Žůrek, SDB (Zlín PMPk), P. Ing. František Kuběna (Všemina), P. Mgr. Jan Mach (Lukov, Kašava), P. Mgr. Emil Matušů, SDB (Slušovice), P. Mgr. Josef RosenbergP. Mgr. Vít Hlavica (Vizovice, Bratřejov, Jasenná), P. Mgr. František Sedláček (Štípa, Hvozdná), P. ICLic. Mgr. Mariusz Sienkowski Dr. (Trnava u Zlína), P. Mgr. Miroslav Strnad (Malenovice, Lhota u Malenovic), P. Mgr. Michal Šálek (Mysločovice), P. Mgr. Pavel Martinka (Želechovice, Provodov), P. Mgr. Martin Vévoda (Velký Ořechov)

Poděkování městům a obcím regionu za přízeň, primárně pak v době konání Tříkrálové sbírky

 • města Fryšták, Slušovice, Vizovice a Zlín
 • obce Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Březnice, Březůvky, Březová, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Hostišová, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Jasenná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lechotice, Lhota u Malenovic, Lhotsko, Lípa, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Machová, Míškovice, Mysločovice, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Provodov, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Trnava, Ublo, Velký Ořechov, Veselá, Vlčková, Všemina, Zádveřice-Raková, Želechovice nad Dřevnicí

Poděkování současně všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2019 technickou pomocí či drobnými dary pro koledníky a účastníky vyhlášených soutěží.

Zvláštní poděkování

Jak pomohla v minulých letech Evropská unie a Evropský sociální fond

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK