Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Námi poskytovaná sociální služba je kvalitní, odborná, humánní, bezpečná a efektivní, provedená vždy s úctou k člověku samému

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 • Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/45.00199
 • Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Termín realizace projektu: 01.07.2010 - 30.04.2012

Hlavní cíl projektu

prohloubení a rozšíření stávající kvalifikace a odbornosti pracovníků Charity Zlín, kteří napomáhají sociální integraci cílovým skupinám, především seniorům a osobám se zdravotním postižením. Absolvováním dalšího odborného vzdělávání pracovníků se zvýši kvalita a efektivita poskytovaných služeb. Specifický cíl na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb umožnit pracovníkům komplexní odborné vzdělávání.

Tiskové zprávy

 

 

 

 

 

Realizované vzdělávací aktivity v roce 2012 (leden-duben)

 • Komunikace s nemocnými - klíčová aktivita 12, realizace 02.2012

Souhrn dotazníků hodnocení vzdělávacích aktivit 2012 (leden . duben)

Realizované vzdělávací aktivity v roce 2011.2 (červenec-prosinec)

 • Sociálně patologické jevy,syndrom CAN - klíčová aktivita 18, realizace 12.2011
 • Manipulace - jak se jí bránit - klíčová aktivita 19, realizace 11.2011
 • Domácí násilí na seniorech - klíčová aktivita 14, realizace 10.2011
 • Asertivita-přiměřené prosazování - klíčová aktivita 13, realizace 09.2011
 • Základy krizové pomoci - klíčová aktivita 16, realizace 08.2011
 • Komunikace s problémovými klienty - klíčová aktivita 11, realizace 07.2011

Souhrn dotazníků hodnocení vzdělávacích aktivit 2011.2 (červenec - prosinec)

Realizované vzdělávací aktivity v roce 2011.1 (leden-červen)

 • Bazální stimulace v péči o seniory, nástavbový kurz - klíčová aktivita 20, realizace 06.2011
 • Základy správné komunikace - klíčová aktivita 15, realizace 05. a 06.2011
 • Základy zdravovědy - klíčová aktivita 04, realizace 03. a 04.2011
 • Vedení rozhovoru, aktivní naslouchání - klíčová aktivita 17, realizace 02.2011
 • Základy sociální práce - klíčová aktivita 06, realizace 01.2011
 • Bazální stimulace v péči o seniory, základní kurz - klíčová aktivita 09, realizace 01.2011

Souhrn dotazníků hodnocení vzdělávacích aktivit 2011.1 (leden - červen)

Realizované vzdělávací aktivity v roce 2010 (červenec-prosinec)

 • Sociální rehabilitace - klíčová aktivita 07, realizace 12.2010
 • Základy spisové služby a archivnictví - klíčová aktivita 08, realizace 11.2010
 • Psychohygiena a syndrom vyhoření - klíčová aktivita 05, realizace 10.-11.2010
 • Etika pracovníka v sociálních službách - klíčová aktivita 03, realizace 10.2010
 • Standardy kvality sociálních služeb - klíčová aktita 02, realizace 09.-10.2010

Souhrn dotazníků hodnocení vzdělávacích aktivit 2010 (červenec - prosinec)

Kontakt

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK