Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II

Projekt Vzdělávajte se pro růst ve Zlínském kraji II, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  • Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/B1.00003 
  • Termín realizace projektu: 03. - 05.2015

Hlavní cíl projektu

Prohloubení a rozšíření stávající kvalifikace a odbornosti pracovníků Charity Zlín, kteří napomáhají sociální integraci cílovým skupinám. Absolvováním dalšího odborného vzdělávání vedoucích a sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, se zvýši kvalita a efektivita poskytovaných služeb. Specifickým cílem je na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb umožnit pracovníkům komplexní odborné vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je nezbytnou součástí profesionálního přístupu ke klientům. Zvýšení stávající úrovně znalostí a dovedností povede k odstranění bariér, ke zlepšení komunikace a profesionálního přístupu ke klientům, s cílem poskytovat kvalitní, odborné a etické služby uživatelům.

Vzdělaný a vysoce kvalifikovaný pracovník maximálně naplňuje fakt, že Námi poskytovaná služba je kvalitní, odborná, humánní, bezpečná a efektivní, provedená vždy s úctou k člověku samému“.

Realizované vzdělávací aktivity

  • březen 2015

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY JAKO PŘÍLEŽITOST DIALOGU (UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY S KOMUNIKUJÍCÍM  UŽIVATELEM)

časový rozsah akreditovaného kurzu: 16 výukových hodin

počet zapojených zaměstnanců: 20 osob

  • duben 2015

TRÉNINKEM MOZKU K EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI

časový rozsah akreditovaného kurzu: 8 výukových hodin

počet zapojených zaměstnanců: 28 osob

  • květen 2015

PSYCHOHYGIENA A SYNDROM VYHOŘENÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

časový rozsah akreditovaného kurzu: 8 výukových hodin

počet zapojených zaměstnanců: 28 osob

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK