Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Zřídit brouzdaliště pro děti nebylo skutečně v plánu

Zřídit brouzdaliště pro děti nebylo skutečně v plánu

Obrázky z bleskové povodně, která naprosto ochromila naše město, zaplavily všechny dostupné informační kanály a doslova obletěly nejen celý kraj.  A tak se o to pokusíme i my se zprávou z našeho azylového ubytování. Krátce po čtvrtečním poledni to na některých bytových jednotkách začalo vypadat tak, jako by se všechny ubytované ženy rozhodly současně koupat, či pěkně, jak za starých časů, namáčet prádlo ve vaně. Ty se totiž, současně s toaletními mísami, začaly plnit vodou a přetékat na podlahu nejen bytových jednotek, ale i do společných prostor.

Zahradní slavnost byla uplakaná

Zahradní slavnost byla uplakaná

Program šestnáctého ročníku Zahradní slavnosti, která byla ozdobou i letošního Dne otevřených dveří, sliboval nejen soutěže ve zručnosti, rychlosti a šikovnosti s Unií Kompas. Těšili jsme se na divadlo, pantomimu, kouzelníka i klauna, ukázky práce záchranného systému, diskotéku a další dovádivé aktivity. Ovšem příroda to zařídila jinak a seslala ne pár kapek deště z oblohy, ale doslova hustý déšť, který ustal až v čase, kdy byl plánován závěr setkání. Nebyl to však důvod k tomu, abychom bránu zahrady uzamkli. Právě naopak.

Klidné rodinné zázemí. Nejčastější přání našich klientek

Klidné rodinné zázemí. Nejčastější přání našich klientek

Za všemi cíli, které si klientky v individuálním plánu stanovují, stojí takřka vždy jeden, zásadní, někdy ne nahlas pojmenovaný, ale vždy všudypřítomný – touha mít klidné rodinné zázemí, milovaného partnera, s kterým by sdílely obyčejné i neobyčejné zážitky a v klidu vychovávali děti, zažívat pocit bezpečí a jistoty, který jim byl z různých důvodů odepřen. Jsou cíle, které se dají snadno pojmenovat, popsat, stanovit si datum jejich naplnění. A jsou cíle, které jsou velmi dlouhodobé, zdánlivě nedosažitelné až neuvěřitelné. A přesto je naděje, že se splní.

Už po desáté jsme, za velikého nářku, pochovali basu

Už po desáté jsme, za velikého nářku, pochovali basu

Den otevřených dveří ukončil Fašank. Rozverná lidová tradice, plná barevných masek, hudby, dovádění, ale také hodování, zavítala v ten správný čas, tedy v den před Popeleční středou, do zařízení již po desáté. Nejen obyvatelky domova a jeho pracovníci, ale také kolegové ze všech středisek Charity Zlín a v neposlední řadě milí kolemjdoucí se rozhodli rozloučit s Basou, které nastalo po krátkém průvodu masek i nemasek :-) sídlištěm Jižní Svahy za rytmu harmoniky a pro náš region netradičními dudami.

Zájemkyně o službu jsme odmítli ubytovat

Zájemkyně o službu jsme odmítli ubytovat

Nic nenasvědčovalo tomu, že by mohlo cokoliv příjemný páteční slunečný den narušit. A přece. Do azylového domu doslova vtrhla krátce po jedné hodině odpolední ne jedna, ale hned skupinka zájemkyň o námi poskytovanou službu, které jsme však museli odmítnout ubytovat. Ovšem nedá se říct, že odmítnutí pochopily napoprvé. Přece jen se bránily.

Byla v Indii, Itálii. Do Zlína zavítala sestra Wilma poprvé

Byla v Indii, Itálii. Do Zlína zavítala sestra Wilma poprvé

Sestra Wilma Pinheiroi patří do řeholní rodiny s názvem Kongregace sester karmelitánek Institut Naší Paní z Karmelu. Českou republiku, konkrétně Zlín, navštívila při příležitosti skládání věčných slibů dvou našich sester a při té příležitosti dostala pozvání navštívit střediska Charity Zlín. Cílem setkání bylo nejen seznámit spolusestru s mojí pastorační službou v organizaci, ale i ukázat formu charitní služby u nás. Moc jsem se těšila, protože sestra Wilma už má možnost porovnávat. Pochází z Indie, zakusila realitu života v brazilském městě Manaus, prošla různými místy v Itálii.

Teď už je veseleji, bílá překryla černou

Teď už je veseleji, bílá překryla černou

Do zrekonstruované bytové jednotky azylového domu pro matky s dětmi v tísni se nastěhovali její první obyvatelé. Maminka s jedním dítětem. Mohou se společně radovat z nové kuchyňské linky, oken, vybavenosti a především bíle vymalovaných stěn. Ty totiž před časem měly odstín připomínající spíše barvu černou.
„Nefunguje nám elektrika, nemohu prát, ani vařit,“ sdělovala jedna z uživatelek službu konající pracovnici, když v tom obě uslyšely další uživatelku s dcerou, jak volají, že v jedné z bytovek hoří.

Návštěvníci se dobře bavili, i když pár kapek přece jen z mraků spadlo

Návštěvníci se dobře bavili, i když pár kapek přece jen z mraků spadlo

Patnáctý. To je řadová číslovka, která udává, o kolikátý že to ročník Zahradní slavnosti Charity Zlín v pořadí, letos již šlo. O divadlo, pantomimu či soutěže zručnosti, rychlosti a šikovnosti s Unií Kompas a další dovádivé aktivity, se nenechala ochudit téměř stovka dětí, které se v doprovodu dospělých přišly podívat do zahrady Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín.

Jarní úklid zahrady s dm dobrovolníky

Jarní úklid zahrady s dm dobrovolníky

Zahradu u azylového zařízení čekala velká událost, a tak bylo potřeba vše dokonale připravit. Proto hned na začátku týdne zahájil sečící, stříhací a úklidové práce pracovník obsluhy střediska, kterého následně vystřídalo celkem pět dm dobrovolnic, ze zlínských prodejen dm drogerie markt s.r.o., které se na zahradě zdržely celých osm hodin, tedy jeden pracovní den.

Fašaňku, fašaňku, velká noc bude

Fašaňku, fašaňku, velká noc bude

Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my bereme všecko, aj plané hrušky.

Tady nám nedali, tady nám dajú,
komára zabili slaninu majú.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK