Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Zahrada domova se stala zábavním parkem pro děti

Zahrada domova se stala zábavním parkem pro děti

Zahrada střediska poskytujícího azylové ubytování ve Zlíně, se opět změnila na jeden velký park, v němž se soutěžilo a odehrávala se tam široká paleta doprovodných vystoupení - rytíři, kouzelník, diskotéka, vystoupení klauna Ronalda. To vše mohly shlédnou děti a jejich dospělý doprovod vedle soutěží, které připravilo zlínské středisko Kompas. Nechybělo ani divadlo. Divadelní představení s protagonisty Rumcajsem a Mankou představily děti z dětského domova Lazy, které sklidily velký úspěch. PeR

Naplňujeme mne, když se uživatelé postaví na vlastní nohy

Naplňujeme mne, když se uživatelé postaví na vlastní nohy

O jednom jarním víkendu, kdy konečně vykouklo teplejší sluníčko a vše začalo rozkvétat, jsem potkala při nákupu bývalou uživatelku, pro tentokrát jí dám jméno Marie. A protože Marie  měla velkou radost z našeho setkání, zastavila jsem se s ní a chvíli jsme si povídaly. Občas se mně to stává a vždycky mám radost, když společně ztratíme slovo, protože jsou to lidé, s nimiž jsem byla kratší či delší dobu v pracovním kontaktu a přirozeně mě k nim váže zájem, jak se jim asi daří. Ale tentokrát to bylo jiné.

Uplynulý rok v naší službě byl úspěšný

Uplynulý rok v naší službě byl úspěšný

Blíží se konec roku a jak je zvykem, mnohé se vyhodnocuje, biilancuje. Jsem přesvědčena, že uplynulý rok v našem zařízení mohu vyhodnotit jako úspěšný. Úspěchem číslo jedna, je pro mne výsledek dotazníkového šetření služby, kdy by ji 100% dotázaných, u nás ubytovaných žen, doporučilo své nejlepší kamarádce, neboť jim dává bezpečí, klid a jistotu.

A basa šla zase za skříň

A basa šla zase za skříň

Stalo se již tradicí, že se každoročně v úterý před Popeleční středou scházíme u Charitního domova pro matky s dětmi v tísni, abychom se, plni smutku, rozloučili s naší drahou BASOU. Ani letos tomu nebylo jinak. Už kolem 15-té hodiny se prostor před domovem začal zaplňovat  mimozemšťany, princeznami, kouzelníky, zahradnicemi, miminky, nezapomněl přijít šašek ani zajíček či černoška, dokonce přijela Marfuška a naprosto nečekaně se objevil i Ozzy Osbourne.

Jedenáctá Zahradní slavnost

Jedenáctá Zahradní slavnost

Zahrada azylové ubytování ve Zlíně, se změnila na jeden velký park, v němž se soutěžilo a odehrávala se tam široká paleta doprovodných vystoupení - rytíři, kouzelník, divadlo, orientální tance, ukázka práce zlínské Městské policie, diskotéka, vystoupení klauna Ronalda. To vše mohly shlédnou děti a jejich dospělý doprovod vedle soutěží, které připravil T-Club. PeR

Fašankový průvod největším zlínským sídlištěm

Fašankový průvod největším zlínským sídlištěm

Úterý před Popeleční středou, vyšel průvod dovádějících masek, v čele s medvědem, z Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín směr místní obchodní centrum a zpět, aby v závěru odpoledne všichni přítomní pochovali basu za jednu ze skříní v azylovém zařízení. Hlučné masky oživily monotónní sídliště již po čtvrté. Do sněhu často padající účastníci veselice měli možnost nejen všem připomenout starou lidovou tradici a představit své nadšení pobavit sebe i ostatní, ale také svoji zručnost.

Zahradní slavnost po desáté

Zahradní slavnost po desáté

Desátá Zahradní slavnost přilákala spoustu dětí s doprovodem, pro které bylo připraveno vystoupení břišních tanečnic či skupiny historického šermu Revertar, jejíž souboje z dob minulých vykreslily v tvářích přítomných vedle úsměvů i úžas a hluboký obdiv. Ten vyjádřili především ti nejmenší i při ukázce práce Městské policie. Na slavnost dorazil také malíř portrétů a Zlín nevynechal ani každoročně dětmi očekávaný klaun Mc´Ronald. Soutěže pro děti připravil T-klub. PeR

Basu jsme pochovali za skříň

Basu jsme pochovali za skříň

Přišel smutný den, kdy se malé i velké, černobílé i barevné, hbité i pomalé, pozemské i vesmírné masky sešly před domovem pro matky s dětmi, aby na celý rok společně pochovaly basu.  A opět za skříň. Nechyběly masopustní koblížky a teplý čaj, správně naladěné hlasivky a dobrá nálady. A nechyběly ani ceny pro masky, které nejvíce zaujaly. O výkonu některých přestrojených jak a čím zaujmout, by se dalo dlouze vyprávět! PeR

Organizátoři Zahradní slavnosti nezaháleli

Organizátoři Zahradní slavnosti nezaháleli

Zahradní slavnost s připomínkou desátého výročí zprovoznění azylového domu. Záštitu převzala primátorka města Zlína Irena Ondrová. I v pořadí osmá slavnost tradičně patřila dovádění dětí, které měly možnost setkat se s novými kamarády, shlédnout vystoupení skupiny historického šermu Revertar, smát se s klaunem Ronaldem, osahat si vůz Záchranné služby či Městské policie a užít si spoustu zábavy. K té přispěli s autogramiádou i zlínští extraligoví hokejisté, výtvarník s rychlokresbou portrétů či kamarádi z T-klubu s nabídkou soutěží! PeR

Fašank na betonovém sídlišti

Fašank na betonovém sídlišti

Ve tři hodiny odpoledne se sešlo před Charitním domovem pro matky s dětmi v tísni nespočet hlučných masek v čele s medvědem, aby společně po okružním průvodu sídlištěm "pochovali basu". Ještě předtím, než byla basa pochována na tradiční místo za skříň ve společenské místnosti domova, došlo k vyhodnocení nejlepších masek. A jestli bylo i něco teplého do žaludku, třeba teplý čaj? To je tajemství těch, co se reje zúčastnili! PeR

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK