Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

A je tu sedmá zahradní slavnost

A je tu sedmá zahradní slavnost

I ta letošní, v pořadí sedmá Zahradní slavnost, patřila společnému dovádění dětí, které měly možnost setkat se s novými kamarády a s nimi si hrát, soutěžit, spolu i s rodiči pak shlédnout vystoupení skupiny historického šermu, dále měli možnost obdivovat kouzelníka i klauna a užít si spoustu zábavy. V letošním roce se Zahradní slavnost též stala první a jistě největší doprovodnou akcí při oslavách 15. výročí založení zlínské Charity. PeR

Fašank, basa i disco

Fašank, basa i disco

Únorový Fašankový průvod sídlištěm Jižní Svahy s následným pochováním Basy připravili pracovníci Charitního domova pro matky s dětmi v tísni spolu s jeho obyvateli. Byla připravena také Diskotéka na sněhu a slavnostní vyhlášení nejlepší masky. PeR

Soutěže pro děti v zahradě azylového domova

Soutěže pro děti v zahradě azylového domova

Červnový pátek se v zahradě Charitního domova pro matky s dětmi v tísni konal již šestý ročník Zahradní slavnosti. Opět si děti hrály a soutěžily, spolu s rodiči shlédli divadelní představení, vystoupení tanečních skupin, a skupin historického šermu, nechyběly ani ukázky práce hasičů a policie. Připraveno bylo občerstvení i tombola. PeR

Zahradní slavnost rozdávala pětky

Zahradní slavnost rozdávala pětky

V Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín se konal již pátý ročník Zahradní slavnosti. I tentokrát byly připraveny hry a soutěže pro děti, divadelní představení, vystoupení tanečních skupin a skupin historického šermu, ukázky práce hasičů a policie a samozřejmě pro všechny také bohaté občerstvení a tombola. PeR

Čtvrtý ročník zahradní slavnosti

Čtvrtý ročník zahradní slavnosti

V Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín se konal již čtvrtý ročník Zahradní slavnosti. I tentokrát byly připraveny hry a soutěže pro děti, divadelní představení, vystoupení tanečních skupin a skupin historického šermu, ukázky práce hasičů a policie a samozřejmě pro všechny také bohaté občerstvení a tombola. eRB

Třetí Zahradní slavnost

Třetí Zahradní slavnost

Třetí Zahradní slavnost se konala v Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín. Byl připraven bohatý program pro děti i jejich rodiče, hry a soutěže o ceny, divadelní představení, vystoupení skupiny historického šermu a ukázky práce Městské policie. eRB

Zimní Zahradní slavnost

Zimní Zahradní slavnost

V zahradě Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně na Jižních svazích se uskutečnila Zimní zahradní slavnost. Mnozí z návštěvníků mohli poprvé v životě na vlastní oči vidět domácí zabijačku a zakoupit si čerstvé zabijačkové lahůdky. Pro děti byl připraven program plný her a soutěží. eRB

Tradice Zahradních slavností založena

Tradice Zahradních slavností založena

V prostorách Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně na Jižních svazích se uskutečnila již tradiční Zahradní slavnost. Byl připraven bohatý program pro děti, hry a soutěže o ceny, divadelní představení, vystoupení skupiny historického šermu a ukázky policejního výcviku psů. eRB

První Zahradní slavnost

První Zahradní slavnost

Za vydatné pomoci sponzorů se uskutečnila Zahradní slavnost v prostorách Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně na sídlišti Jižní svahy. Smyslem této akce bylo zpřístupnění programů určených pro klientky domova široké veřejnosti. Program Zahradní slavnosti byl zaměřen především na děti. Bylo připraveno divadelní představení, hry, soutěže, ukázka práce Městské policie Zlín, diskotéka a díky pomoci sponzorů také bohaté občerstvení. K úspěchu akce přispělo krásné počasí. eRB

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK