Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Exercicie nejsou určeny k předávání či sdílení informací, ani k povídání

Exercicie nejsou určeny k předávání či sdílení informací, ani k povídání

Exercicie=několikadenní duchovní obnova ve skupině, kterou vede zpravidla kněz. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení, přednáškách a společných bohoslužbách. Toliko na osvětlení pro neznalé.

Duchovní obnova, cvičení, tedy tzv. exercicie mají možnost prožít i pracovníci zlínské Charity vždy jednou ročně v Poutním a exercičním domě Stojanov v centru obce Velehrad. Ne jinak tomu bylo i letos ...

Ten den nebylo počasí moc přívětivé. Chladno a deštivo, ale já jsem se na exercicie moc těšila. A počasí v tomto případě není důležité – alespoň pro mě ne. Naopak sluníčko by mě mohlo přece jen vylákat ven a takhle jsem si mohla užít ničím nerozptylovaný klid a ticho v klášterní budově. Jsem impulsivní člověk a příležitostí k soustředění a samotě nemám mnoho.

Program exercicií začíná ráno denní modlitbou církve a končí večer. Střídají se modlitby, přednášky a pobožnosti s přestávkami k rozjímání v kapli nebo na chóru, popřípadě v knihovně nebo každý ve svém pokoji.

Čas přestávek můžeme příjemně strávit také četbou knih. Knihy si každý může vypůjčit v klášterní knihovně, která je dobře vybavená a pokud by někdo chtěl ještě širší výběr může si zakoupit knihy v nedaleké prodejně Veni, kde jsou k dostání také drobné dárkové předměty. Osobně volím všechny varianty a stejně vždycky skončím na pokoji zasypaná horou knih. Řádové sestřičky se o nás dobře starají - mimo jiné také připravují jídlo a patří jim za to velký dík.

Na každé chodbě si libovolně může kdykoliv každý připravit kávu nebo čaj. Je zde k dispozici, varná konev, potřebné nádobí a výběr čajů a káv.

Ticho se zde předpokládá, patří nedílně ke každým exerciciím a to i v době společného jídla či odpočinku.  Exercicie nejsou určeny k předávání či sdílení informací, ani k povídání.

Otec Bohumír měl pro naši asi dvacetičlennou skupinu připraveny zajímavé přednášky, vedl ranní i večerní modlitby, pobožnosti a adorace a sloužil pro nás mši svatou. Za tuto duchovní službu jsem mu moc vděčna (jistě mohu mluvit za celé společenství).

A na závěr bych vám ráda předložila k zamyšlení jeden příběh, je z exercicií otce Eliase Velly:

Jeden sedlák v chudé horské vesnici si koupil za všechny úspory koně. Byl z obyvatel vesnice jediný a přátelé mu říkali:  „..takové štěstí, že sis mohl dovolit koupit koně….“.  On odpověděl:  „..možná štěstí, možná smůla, kdo ví….“. Kůň mu ale utekl a přátelé mu říkali: „..taková smůla….“.  On odpověděl: „..možná štěstí, možná smůla, kdo ví….“. Zakrátko se kůň vrátil a s ním přišlo dalších 7 divokých koní a přátelé mu říkali: „..takové štěstí tě potkalo….“.  On odpověděl: „..možná štěstí , možná smůla, kdo ví….“. Jeho jediný syn při krocení koní byl těžce zraněn a zůstala mu zmrzačena noha,  přátelé mu říkali: „..taková smůla postihla tvého jediného syna….“.  On odpověděl: „..možná štěstí , možná smůla, kdo ví….“ Pak přišla válka. Všichni synové a mladí muži z vesnice byli odvedeni do války, kromě postiženého syna tohoto sedláka. Žádný se domů nevrátil. Syn toho sedláka, který odveden kvůli svému úrazu nebyl, válku i se svým otcem přežili….

Mgr. Eva Danielová, vedoucí sociální služby Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín

Co jsou to tedy exercicie

Tento termín znamená několikadenní duchovní obnovu ve skupině (kursu), který vede zpravidla kněz. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení po celou dobu kursu, přednáškách vedoucího kursu a společných bohoslužbách.
Již v dávných dobách se křesťané odebírali podle Ježíšova příkladu na osamělá místa, aby zde určitý čas prožívali intenzivním způsobem v samotě s Bohem. Ve středověku měly mnohé kláštery pro tento účel uzpůsobené pokoje a někdy "poustevny". V 16. století dal nový podnět k duchovním cvičením sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu. Napsal knihu s názvem "Exercitia spiritualia" (Duchovní cvičení), ve které popsal tuto asketickou praxi, mající postupný metodický průběh, a hlavně ji svěřil zkušenému duchovnímu vedení. Duchovní cvičení mohou trvat tři dny nebo týden, ale podle svatého Ignáce také celý měsíc. Kodex kanonického práva (CIC) je u duchovních předpokládá každoročně. Exercicie však hojně absolvují i laici a v poslední době se zvyšuje zájem o pobyty v exercičních střediscích s duchovním zaměřením. Programy jsou přizpůsobené potřebám účastníků a výjimku netvoří ani partnerské páry nebo rodiny s dětmi. Víkend nebo dovolená v klášteře patří stále častěji k psychohygienické praxi současných lidí.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK