Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Fašankový průvod největším zlínským sídlištěm

Fašankový průvod největším zlínským sídlištěm

Úterý před Popeleční středou, vyšel průvod dovádějících masek, v čele s medvědem, z Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín směr místní obchodní centrum a zpět, aby v závěru odpoledne všichni přítomní pochovali basu za jednu ze skříní v azylovém zařízení. Hlučné masky oživily monotónní sídliště již po čtvrté. Do sněhu často padající účastníci veselice měli možnost nejen všem připomenout starou lidovou tradici a představit své nadšení pobavit sebe i ostatní, ale také svoji zručnost.

Mnohé masky pocházely z vlastní tvorby jak uživatelek služby azylové ubytování, tak i ostatních příchozích. Možná je všechny vedle nevšedního zážitku inspirovala i možnost získat zajímavou cenu, kterou si odnesly tři nejlepší masky. Odbornou porotou byli při tomto klání všichni přítomní. A ti, jejichž maska se nedostala na pomyslné stupně vítězů, nemuseli být smutní. Pro všechny byly připraveny k zakousnutí tradiční masopustní koblihy a čaj. PeR

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK