Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Je potěšující, když na pobyt u nás uživatelky rády vzpomínají

Je potěšující, když na pobyt u nás uživatelky rády vzpomínají

O setkáních a drobných příhodách Jany Č. (3)

Paní Jana Černá pracuje ve zlínském azylovém domě pro maminky s dětmi již devatenáct let. Za tu dobu se setkala s mnoha lidmi. Setkala se s uživateli služby, jejich příbuznými či rodinami. Setkala se s příznivci služby a organizace, podporovateli a také dárci. Je tedy pravděpodobné, že občas se přihodí více či méně očekávané setkání, příhoda, kde výše jmenovaní hrají nějakou roli.

Svému příspěvku bych mohla dát třeba název "Zpráva o charitním domově pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně", ale to, jak čtenář nejspíš uzná, až přečte řádky, je velmi nadsazené. Tak tedy jinak. Chtěla bych se podělit o střípky z prožitých setkání v tomto roce. Nebudu samozřejmě uvádět žádné podrobnosti, ani jména, ani souvislosti, ze kterých by mohl někdo něco vyvozovat a dedukovat, protože i s tím mám za dlouhá léta strávená s maminkami v tísni své, ne vždy dobré, zkušenosti. Ale mohu zcela zodpovědně říci, že všechny situace, o nichž budu psát, se mi skutečně staly.

(3)

Občas chodíme s manželem do divadla. Přestávku si pravidelně zpříjemňujeme výborným obloženým chlebíčkem a skleničkou vína. Ne jinak tomu bylo i při naší návštěvě zlínského kulturního stánku na konci sezóny. Usadila jsem se ke stolečku a netrpělivě vyčkávala na manžela. Sotva jsme si připili, opřisednutí k nám požádal pár, držící v ruce taktéž chlebíčky a sklenku vína. Po chvilce okukování se paní osmělila a s trochou rozpaků mne oslovila: "Mohu se Vás na něco zeptat?" Přikývla jsem a diskrétně dodala, že bychom se snad mohly znát. 

Nakonec nám divadelní přestávka téměř nestačila. Chtěla mi toho tolik říct o dětech, práci, rodině. Její zmínka, že na pobyt u nás často a ráda vzpomíná, mne moc potěšila.

Jana Černá ♥

Sociální službu finančně podporují Zlínský kraj, statutární město Zlín a dárci.

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK