Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Prosím a děkuji. Slova, která otevírají dveře k srdcím

Prosím a děkuji. Slova, která otevírají dveře k srdcím

Často u nás, v Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín, slýcháváme dvě slovíčka, která jsou klíčem k poskytované službě, tedy naší práci a která otvírají dveře k srdcím – PROSÍM A DĚKUJI. Možná to zní příliš jednoduše, ale skrývají se v nich dlouhé a mnohdy smutné příběhy jednotlivých maminek a jejich dětí.

Tato slova nám dávají velkou sílu, empatii a chuť k vytrvalé pomoci i přes občasné neúspěchy, jak už to v životě chodí. Pomoc, která je více posláním než zaměstnáním. Nemohu zde líčit osudy lidí, kdy se prosí a kdy se děkuje, ale každý z nás, pokud se rozhlédne kolem, tyto příběhy může vidět docela blízko sebe. Slova děkuji a prosím slyšíme, když klienti přichází a slyšíme je, i když odchází z našeho zařízení v naději, že všechno už bude dobré. Je povzbuzující, když tato slova slyšíme i mezi klienty vzájemně. Svědčí to o jejich soudržnosti, vzájemné podpoře a porozumění. Příklad, kdy sami potřební pomáhají potřebným. Já tedy prosím, abychom se všichni uměli podívat kolem sebe. A za to Vám děkuji.

Mgr. Eva Danielová, vedoucí střediska

Tým pracovníků azylového ubytování

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK