Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Stále můžeme být pro mnohé oporou

Stále můžeme být pro mnohé oporou

O setkáních a drobných příhodách Jany Č. (2)

Paní Jana Černá pracuje ve zlínském azylovém domě pro maminky s dětmi již devatenáct let. Za tu dobu se setkala s mnoha lidmi. Setkala se s uživateli služby, jejich příbuznými či rodinami. Setkala se s příznivci služby a organizace, podporovateli a také dárci. Je tedy pravděpodobné, že občas se přihodí více či méně očekávané setkání, příhoda, kde výše jmenovaní hrají nějakou roli.

Svému příspěvku bych mohla dát třeba název "Zpráva o charitním domově pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně", ale to, jak čtenář nejspíš uzná, až přečte řádky, je velmi nadsazené. Tak tedy jinak. Chtěla bych se podělit o střípky z prožitých setkání v tomto roce. Nebudu samozřejmě uvádět žádné podrobnosti, ani jména, ani souvislosti, ze kterých by mohl někdo něco vyvozovat a dedukovat, protože i s tím mám za dlouhá léta strávená s maminkami v tísni své, ne vždy dobré, zkušenosti. Ale mohu zcela zodpovědně říci, že všechny situace, o nichž budu psát, se mi skutečně staly.

(2)

Byla jsem s vnučkou ve zlínském parku, odkud jsme se vydaly do obchodního centra na náměstí. Vnučka však cestou ztratila kamínky. Asi si umíte představit, jaký jsem ve Zlíně na náměstí musela řešit veliký problém. Řvoucí děcko, dav lidí sledující, jak si se situací poradím, horko, nedychatelno. Zkrátka krásné a uvolněné odpoledne. A do řevu vnučky slyším: "To je ale krásná náhoda, tak jsem ráda, že Vás vidím, už dlouho jsme se nesetkaly, jak se máte?" Byla to paní, která v našem azylovém domě v minulosti pobývala jako uživatelka služby. Ani jsem se nenadechla a ona pokračovala otázkou: "Mohla bych se za Vámi někdy zastavit, popovídat?"

Schůzku jsme si dohodly a já jsem se dozvěděla, že paní má konečně přítele, který ji má rád a dokonce jí finančně vypomáhá, že má novou práci, že děti jsou zdravé a všechno je v pořádku. 

Opět se mi potvrdilo, že kolem sebe máme stále lidi, pro které můžeme být oporou a kterým můžeme pomáhat. A kteří jsou za to rádi.

Jana Černá ♥

Sociální službu finančně podporují Zlínský kraj, statutární město Zlín a dárci.

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK