Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Uplynulý rok v naší službě byl úspěšný

Uplynulý rok v naší službě byl úspěšný

Blíží se konec roku a jak je zvykem, mnohé se vyhodnocuje, biilancuje. Jsem přesvědčena, že uplynulý rok v našem zařízení mohu vyhodnotit jako úspěšný. Úspěchem číslo jedna, je pro mne výsledek dotazníkového šetření služby, kdy by ji 100% dotázaných, u nás ubytovaných žen, doporučilo své nejlepší kamarádce, neboť jim dává bezpečí, klid a jistotu.

Rok 2011 byl pro naše zařízení úspěšným také v plnění cílů v rámci individuálního projektu z ESF. Podařilo se nám naplnit tzv. milníky zadavatele projektu, ke kterým jsme se smluvně zavázali. V neposlední řadě považuji za úspěch také pokračování v nastolených tradicích, jakým jsou Fašanek s pochováváním basy, zahradní slavnost a podzimní setkání pracovníků v sociálních službách u kulatého stolu.

Mgr. Eva Danielová, vedoucí služby

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK