Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Hospicová péče v domácím prostředí pacienta

Charitní ošetřovatelská služba

Poskytuje domácí hospicovou péči pacientům v terminálním stavu a podporu osobám, které o ně pečují. Domácí hospicovou péči poskytuje jako komplexní doprovázení pacienta, tedy v souboru zdravotních sociálních, psychologických a duchovních služeb. Cílem je umožnit pacientovi strávit závěr svého života v kruhu rodiny se svými blízkými, a to důstojným způsobem a bez zbytečného utrpení, za předpokladu aktivní spolupráce rodiny a jejího zapojení do péče o pacienta. neodmyslitelnou je spolupráce s praktickými a specializovanými lékaři. V rámci možností se Charita Zlín snaží o doprovázení pozůstalých.

Ošetřovatelskou paliativní péči indikuje praktický lékař, ambulantní specialista, ošetřující lékař při hospitalizaci.

Časový rozsah hospicové péče v domácím prostředí pacienta

 • nepřetržitě, dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
 • prvotní kontakt na telefonech viz.výše, pracovní dny 7:00 - 15:30hodin 

Vyjasnění pojmů

 • terminální stadium je fáze nemoci, kdy má pacient předpověditelnou a krátkou očekávanou dobu přežití, konečné stádium onemocnění
 • paliativní péče je zmírnění bolesti u pacientů trpících nevyléčitelnou nemocí, jejichž zdravotní stav již nedává žádnou naději na plné uzdravení
 • hospic je nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá komplexní péčí o smrtelně nemocné pacienty s nevyléčitelným onemocněním, a to lůžkové (hospitalizace pacienta), nebo domácí (ošetřovatelský tým dochází do domácího prostředí pacienta, aby pomohl rodině s péčí o jejich blízkého)
 • úkony indikované lékařem jsou odborné činnosti hrazené z prostředků zdravotního pojištění
 • altruismus, empatie, syndrom vyhoření a další specificka osvětlena ve slovníku

Hospicová péče v domácím prostředí je určena pacientům v pokročiém stadiu

 • nádorových onemocnění
 • onemocněních nervové soustavy s postupným zhoršováním klinického stavu
 • imobilizačního syndromuv s nutností intenzivní léčby bolesti i dalších potíží, imobilní pacienti vyššího věku s chnonickým onemocněním
 • a pacientům s invazivní prognózou a bez možnosti ovlivnění stavu kurativní cestou (výsledkem kurativní léčby je úplné vyléčení pacienta)

Další kriteria

 • zdravotní stav pacienta nevyžaduje léčbu na jednotce intenzivní péče
 • pacient v terminálním stavu si přeje, aby léčba i péče probíhaly v jeho přirozeném sociálním prostředí
 • pacient v terminálním stavu i osoby o něj pečující jsou si vědomy skutečnosti, že možnosti kauzální léčby byly vyčerpány a další léčba péče je zaměřena na mírnění bolesti a potíží, které základní onemocnění působí. Rovněž rozumí principům, možnostem a limitům péče
 • podmínky a spolupráce pečujících osob umožňují zajistit kvalitní péči o nemocného

Vedle úkonů indikovaných lékařem, je pacientům v terminálním stadiu léčby nabídnuto

Není dobré, aby člověk umíral sám 

Základní otázky a odpovědi

Příběhy před oponou

Odkazy


 

Otevřený dopis: Ministře Vojtěchu, zastaňte se sester poskytujících domácí péči!

Otevřený dopis: Ministře Vojtěchu, zastaňte se sester poskytujících domácí péči!

Poskytovatelé domácí zdravotní péče se otevřeným dopisem obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a vyzývají jej k aktivní podpoře domácí péče, které vlivem dlouhodobého podfinancování hrozí kolaps. Ministr slíbil podporu již před rokem. Na nedávnou žádost o schůzku reagoval zamítavě. Konkrétních kroků se tak sestřičky dosud nedočkaly.

Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry domácí péče se ve středu 1. května v 11 hodin vypraví před budovu ministerstva zdravotnictví a stromy před ním ovážou červenými mašlemi. Tímto gestem se ve Svátek práce obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a žádají jej o zastání. Opakovaná jednání ukazují, že zdravotní pojišťovny se k této důležité a velmi efektivní části veřejného zdravotnictví, která se nachází ve vleklé krizi, chtějí dál chovat nespravedlivě. Sestry domácí péče jsou od loňského srpna ve stávkové pohotovosti a červené mašle se staly jejím symbolem.

Paní Marie: "Dlouhé měsíce jsme využívali Vašich služeb. Moc jste nám pomohli."

Paní Marie: "Dlouhé měsíce jsme využívali Vašich služeb. Moc jste nám pomohli."

Chci Vám moc poděkovat za vše, co jste pro nás celou dobu trpělivě a obětavě vykonávaly. Vám, i všem Vašim kolegyním - sestřičkám, paním nebo slečnám, které k nám denně docházely ráno i večer. Vím, že to mnohdy nebylo jednoduché, moje maminka, trpící Alzheimerovou chorobou, si téměř už nic nepamatuje, obzvláště ne krátkodobě. Sestřičky vždy na ni byly hodné a milé, zkrátka profesionálky. Já už jsem takovou trpělivost bohužel mnohdy neměla. Bez vaší pomoci bych to nezvládla. Marie

Vypůjčka kompenzačních pomůcek a pomůcek denní potřeby

Vypůjčka kompenzačních pomůcek a pomůcek denní potřeby

Když tělesné funkce nedostatečně fungující v důsledku nemoci či úrazu, je nutná jejich podpora. Ať už se jedná o krátkodobý problém, či časově otevřený, jsme tady pro vás. Rádi vám pomůžeme.

Symbol červené mašle k vidění i ve Zlíně

Symbol červené mašle k vidění i ve Zlíně

Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí zdravotní péči. Proto nyní pozvedáme svůj hlas a doplňujeme jej symbolickou červenou mašlí, kterou si připínáme. Mašlí, jež znamená, že jsme spojeni s lidmi, kterým péči poskytujeme. Mašlí připomínající srdce. Červenou jako láska i krev. I jako červená linie, která už byla překročena. Mašlí symbolizující i to, že při práci máme svázané ruce. Dnes si ji připnuli lidé z Charity Český republika, Asociace domácí péče, České asociace sester - sekce domácí péče a odborné společnosti Gratia Futurum 913 společně s odboráři.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK