Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Kompenzačními pomůckami jsou podporovány tělesné funkce nedostatečně fungující v důsledku nemoci či úrazu

Vypůjčka kompenzačních pomůcek

Kontakt

 • Monika Daňková
 • tel.: 603 463 799
 • e-mail: ucto@zlin.charita.cz
 • Zálešná I/4057, 760 01 Zlín (tzv.Drofa)

Provozní doba

 • pracovní dny 09:00 - 10:00 hodin 
 • dále dle telefonické domluvy

Co je dobré vědět

 • kompenzační pomůcka je zapůjčována na základě Smlouvy o vypůjčení kompenzační pomůcky
 • při vypůjčení pomůcky je půjčitel proškolen o používání pomůcky
 • půjčitel se zavazuje pečovat o svěřenou kompenzační pomůcku dle pokynů půjčitele, udržovat ji v čistotě, úmyslně ji nepoškozovat a technicky neznehodnocovat
 • v případě zapůjčení hodnotnější pomůcky je vyžadována vratná kauce (viz. Sazebník)
 • první měsíční sazba je požadována již při podpisu smlouvu
 • při zapůjčení pomůcky na jeden den, je účtována 1/3 měsíční sazby; při zapůjčení pomůcky na jeden – dva týdny, je účtována 1/2 měsíční sazby
 • půjčitel, tedy Charita Zlín, nezajišťuje odvoz kompenzačních pomůcek

Co je možné vypůjčit

 • polohovací lůžko
 • antidekubitní matrace s kompresorem
 • matrace
 • hrazda nad postel (triangl)
 • nemocniční stolek
 • francouzské hole, berle vysoké
 • chodítko vysoké, čtyřkolové
 • invalidní vozík
 • sedačka na vanu, do vany, stolička do sprchy
 • sedátko nad WC na nožkách, nadstavec na WC, aj.
 • infuzní stojan
 • biolampa
 • oxygenátor

Sazebník vypůjčení kompenzační pomůcky

Odkazy


 

Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas

Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas

Nepříznivý zdravotní stav či věk jsou nejčastější důvody, kdy se člověk stává závislým na pomoci druhých. Pokud je to jen trochu možné, a to v případě druhého jmenovaného, tedy vyššího věku možné je, je rozumné vědět kde požádat o radu, pomoc, podporu, je rozumné vědět, jak Vám v nastalé situaci mohou ulehčit profesionálové. A nejen to. Je moudré učinit i další krok, jímž je podání žádosti o poskytnutí služby. Tedy nejen pobytové, ale i té ambulantní či terénní. Mnohé mají naplněnou kapacitu a není v jejich silách zahájit péči ze dne na den.

Domácí hospicová péče funguje spolehlivě přes 20 let, není třeba za ni připlácet

Domácí hospicová péče funguje spolehlivě přes 20 let, není třeba za ni připlácet

V posledních dnech se v tisku i na internetu (např. aktuálně.cz, Hospodářské noviny) dočítá česká veřejnost o špatně nastavených podmínkách financování hospicové péče poskytované v domácím prostředí a o nemožnosti doprovázet umírajícího pacienta více než 30 dní. „Rádi bychom uvedli věci na pravou míru. Domácí hospicová péče je poskytovaná už přes 20 let, a to Charitou Česká republika. Navíc je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a žádné časové lhůty ji neomezují,“ vysvětluje Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity ČR.

Domácí hospicová péče

Hospicová (paliativní) péče v domácím prostředí pacienta

Hospicovou péči o umírající přímo u nich doma, poskytují Charity v Olomouckém kraji a částech kraje Jihomoravského, Zlínského a Pardubického téměř dvacet let. 

"Být člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější - v lásce, v životě i v umírání."

Elisabeth Kübler - Ross

Jak být na blízku

Jak být na blízku

Během života se nepochybně několikrát setkáte s tím, že vaši kamarádi či známí budou procházet těžkým obdobím po ztrátě blízkého člověka. Nejsou to situace běžné, proto s nimi nemáme zkušenost, nevíme si rady, jsme rozpačití. Chtěli bychom pomoci, ale nevíme vůbec jak, odkud začít.  

Zde najdete popis několika takových situací a jejich možná řešení, která vám mohou pomoci. Zdroj: Cesta domů, Jak být na blízku.

Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon pracovní dny 07:30-15:30hodin 

+420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK