Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Domácí hospicová péče

Hospicová (paliativní) péče v domácím prostředí pacienta

Hospicovou péči o umírající přímo u nich doma, poskytují Charity v Olomouckém kraji a částech kraje Jihomoravského, Zlínského a Pardubického téměř dvacet let. 

"Být člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější - v lásce, v životě i v umírání."

Elisabeth Kübler - Ross

Ztratili jsme jeden briliant ze skvělého kolektivu zdravotních sester

Ztratili jsme jeden briliant ze skvělého kolektivu zdravotních sester

Pro domácí zdravotní péči hledáme profesionála k provádění ošetřovatelských úkonů bez odborného dohledu (DPP), nástup ihned či po dohodě

Více informací t%EhQMQK-7PaQSY7VV~TRbe6jYmKD~l6jWmKD, telefon: +420 737 203 357, či v odkazu ´kariéra´

Řád Elišky Přemyslovny také pro paní Marii Huskovou

Řád Elišky Přemyslovny také pro paní Marii Huskovou

Dvacet jedna žena byla oceněna Řádem Elišky Přemyslovny dnes dopoledne v pražské Poslanecké sněmovně. Řády předal prezident Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustin Karel Andrle Sylor. Paní Marii Huskovou nominovala zlínská Charita, nominaci zaštítil Vlastimil Vajďák, ředitel organizace, který k nominované řekl: "Nesmírně si vážím těch, kteří práci vykonávají nezištně, s láskou. Paní Marie Husková je dobrou oporou pro klienty, krásným příkladem pro novou, mladou generaci, za což jí patří velký dík." 

Blahoslavená Matka Tereza, patronka služby domácí zdravotnické péče

Blahoslavená Matka Tereza, patronka služby domácí zdravotnické péče

Každoročně, pátého září, je připomínána blahoslavená Matka Tereza (∗1910 †1997), která bude první zářijovou neděli prohlášena za svatou. "Tereza je osobnost, konající činy v době, kdy jsme přicházely do praxe," objasňuje volbu Soňa jarošová, vedoucí ošetřovatelské služby. Matka Tereza se rozhodla věnovat svůj život těm, kteří jsou stranou zájmu. Tam, kde žila v úplné bídě, se nepokoušela o zázraky, jen chtěla prokázat chudým Boží lásku. Když je nemohla zachránit, umožňovala jim zemřít v láskyplném prostředí.

Za báječný relax děkuji mým vzácným spolupracovnicím

Za báječný relax děkuji mým vzácným spolupracovnicím

Potřebovala jsem vypnout. A to doslova. Věřte nebo ne, povedlo se. I když návrat do reality byl mírně řečeno šok, ale díky mým silným zážitkům, novým přátelstvím a s požehnáním svatého otce i ´našich´ kněží Mariánů, ve světle svatého otce Stanislava, se mi nyní jde lehčeji a radostněji. Díky patří všem, kdo mi umožnili prožít si pouť. Především mým vzácným spolupracovnicím, bez jejichž vstřícnosti bych si v tento čas mohla vzít dovolenou jen stěží. A hlavně díky dobrému Bohu, bez jehož požehnání bych se nemohla ani nadechnout.

Jsem připravena na všechny možné otázky?

Jsem připravena na všechny možné otázky?

Že se v naší službě setkáváme s různými příběhy lidí, bylo již mnohokrát vysloveno. A že přicházíme do rozličných rodin, kde vnímáme naprosto odlišné žebříčky hodnot, je více než logické. Jedno je jisté. Pokud klient potřebuje naši službu, je mu vždy poskytnuta s maximální péčí, láskou, profesionálně. O to více nás těší každý projev spokojenosti ze strany klientů, či jejich rodin.  

Děkujeme všem, kteří se ´Přidali k nám´

Děkujeme všem, kteří se ´Přidali k nám´

... na zlínském náměstí Míru, za příjemné odpoledne :-)

Děkujeme také našim nejbližším spolupracovníkům - chráněné dílně Lidumila s.r.o. z Charita Uherské Hradiště, děkujeme paní Hance Puype z Centra pro rodinu Vizovice, děkujeme paní Martině Lerlové MARTY production

Zlínský deník uvedl (2.10.2015)

Letní (nejen) horka v ošetřovatelské službě

Letní (nejen) horka v ošetřovatelské službě

Práce zdravotní sestry v domácí péči není vůbec jednoduchá. Občas se musíme potýkat s problémy různého druhu, ať už je to při vlastní práci s klienty, či například dopravě za nimi. V letošním létě, při tropických teplotách, byla naše práce opravdu náročná. Stejně jako pro spoustu dalších profesí. A nejen práce. K tomu, snad i z vedra, se přidají komplikace, třeba když se pokazí auto a je třeba řešit rychle, ale s rozvahou, v rámci možností vzniklou situaci, aby nemuseli pacienti dlouho čekat. A co teprve, když se přidají další komplikace v dopravě.

Zkoušíme nanečisto světovou novinku, tak zvaný click - clack

Zkoušíme nanečisto světovou novinku, tak zvaný click - clack

Že máme tak zvaně za humny významného výrobce a dodavatele komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči, většina z nás ví. Ne všichni však již navštívili nové výstavní plochy firmy, která v našem městě působí od roku 1992. Ve velké hale jsme obdivovaly ochranné individuální prostředky, transportní vaky pro převoz nakaženého pacienta, osahaly jsme si vakuové fixační dlahy a matrace či dětský zádržný systém do vozidel záchranné služby. Pokukávaly jsme po lékařských kufrech a taškách, které by se nám pro práci v terénu líbily.

Lidé se nás často ptají, jakou pomoc vlastně poskytujeme

Lidé se nás často ptají, jakou pomoc vlastně poskytujeme

Odpověď by mohla být: Úkony indikované ošetřujícím lékařem. Myslím si ale, že pro všechny, ať už kolegy, či ostatní z nelékařského prostředí, je takováto odpověď nedostačující. Takže. Kromě lékařem ordinovaných ošetřovatelských úkonů se v domácí péči dostáváme i do situací, které nemají zcela běžný průběh. Často je potřeba jednat, aniž by tomu předcházela jinak běžná konzultace s ošetřujícím lékařem.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK